Hans-Inge Almgren utvecklar järnvägsbranschen

Hans-Inge Almgren har tagit järnvägen till sitt hjärta. ”Allmänheten vet alldeles för lite om järnvägens betydelse för samhället. Att stötta företagen i branschen och bilda opinion är vår viktigaste uppgift!”

Snabbfakta

Titel: Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter och projektledare för Framtidens Järnväg
Anställd: September 2016
Personliga intressen: Socialt umgänge och nätverkande, både på jobbet och på fritiden. Familj, barn, barnbarn och vänner har en stor plats i livet!

Arbetsuppgifter:
• Stöttar och utvecklar företag verksamma inom järnväg och infrastruktur
• Förmedlar affärer och rekommenderar lämpliga entreprenörer och företag
• Omvärldsbevakar, som hjälper Nordic Infracenters intressenter att hålla koll på trender, lagstiftning med mera

Efter 20 år som konsult i eget företag har Hans-Inge Almgren en bred kompetens med erfarenhet från såväl privat näringsliv som offentliga organisationer. Hans uppdrag har främst fokuserat på verksamhetsutveckling och företagsanalyser. Under åren har Hans-Inge guidat nästan 300 företag inom olika branscher genom certifieringar och revisioner. Han har även jobbat som vd för ett certifieringsföretag samt som avdelningschef vid tidigare Banverkets Industridivision.   

Som verksamhetsledare för Nordic Infracenter, som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB, har Hans-Inge tillsammans med kollegan Tony Cimen uppdraget att verka för järnvägsbranschens utveckling. Nordic Infracenter sprider kunskap och verkar som opinionsbildare för branschen samt driver kontakter med intressenter och politiker på både lokal och nationell nivå. Med utgångspunkt i sin erfarenhet coachar Hans-Inge järnvägsrelaterade företag.

Hans-Inge är även projektledare för projektet Framtidens Järnväg som är ett nationellt treårigt projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Jönköping, Nässjö kommun och 25 järnvägsföretag. Syftet är att öka de järnvägsrelaterade företagens tillväxt och konkurrensförmåga genom forskningsuppdrag och samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv.

”I Nässjö finns det 35 företag som är specialiserade inom järnvägen och det är vi unika med i Sverige. De här företagen täcker hela spektret – från entreprenörer till konsulter och utbildningsföretag – vad du än söker inom järnvägsbranschen finns det här. Sammanlagt har vi ett 60-tal järnvägsrelaterade yrken. Det tror jag är få som vet!”

När ska du kontakta Hans-Inge?

När du vill ha hjälp att utveckla ditt företag inom järnväg och infrastruktur. Om du vill komma in i branschen eller ha tips och råd om hur den fungerar.

Hans-Inge Almgren
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter

0380-474 80
hans-inge@nordicinfracenter.se