Claes Johansson leder verksamheten framåt

Som vd för Nässjö Näringsliv har Claes Johansson haft förmånen att få följa kommunens företag, i regn och i solsken, under snart 30 år. ”Vi har en bra strategi och ett gott samarbete som ger strukturella resultat. Näringslivet i Nässjö kommun växer!”

Snabbfakta:

Titel: vd
Anställd: April 1993
Personliga intressen: Sportig optimist som både utövar och hejar på – helst racketsporter som tennis och padel.

Arbetsuppgifter:
• Coachar produktion-, logistik- och tjänsteföretag i samband med expansion, strategi- och affärsutveckling
• Stöttar företag vid etablering enligt vårt arbetssätt OneDoor, som innebär att en kontakt med oss är allt du behöver!
• Har övergripande strategiansvar för näringslivets tillväxt
• Sitter i Nässjö Näringsliv ABs styrelse

Efter att Claes Johansson jobbat inom banksektorn mot såväl företags- som privatkunder klev Claes in som ett aprilväder på Nässjö Näringsliv redan 1993. Tio år senare blev han vd med ansvar för bolagets verksamhet och den strategiska utvecklingen av näringslivet i Nässjö kommun. Claes är utbildad ekonom med ett starkt fokus på ledarskapet i näringslivet och ett brinnande intresse för företagande och entreprenörskap. Här jagas tillväxt och det skapas förutsättningar för näringslivet att växa. Under åren har han hunnit möta en stor volym företag i olika branscher och skeden; erfarenheter som ligger till grund för de nuläges- och strategianalyser som han gör på uppdrag av intressentföretagen.

Med utgångspunkt i Nässjö Näringslivs egenutvecklade arbetssätt OneDoor-metoden (som blivit stilbildande och går ut på att företag som vill växa eller etablera sig i kommunen bara ska behöva kontakta oss på Nässjö Näringsliv för att få hjälp med lokaler, tillstånd, mark samt de övriga resurser och kompetenser som krävs) ansvarar Claes tillsammans med sitt team för etableringsförfrågningar från lokala, nationella och internationella företag.

Att utveckla vårt erbjudande tillsammans med personalen – och gärna ligga steget före intressenternas behov – är en av Claes hjärtefrågor. Framtidsutmaningar i form av innovationsutveckling och ökad attraktivitet genom employer branding blir allt viktigare på en marknad där många konkurrerar om kompetensen. 

”Nässjös attraktionskraft har stärkts de sista tio åren. Det är många utomstående företag som bedömer att Nässjö är attraktivt ur etableringssynpunkt. Vi har ett av länets absolut bästa kommunikationslägen och ett väldigt gott samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv.”

När ska du kontakta Claes?

När du har frågor om en etablering, mark och lokaler eller vill expandera din verksamhet i Nässjö kommun. Kanske vill du ha hjälp med tillväxt och lönsamhet eller diskutera nuläge och framtida strategier?