Vd-nätverket

Vd-nätverket ger dig chansen att tillsammans med andra i chefsposition ventilera de svåra, roliga, omöjliga och fantastiska utmaningar som kommer med rollen som vd – en unik möjlighet till personlig och organisatorisk utveckling. Och ja, det som sägs i vd-nätverket stannar i vd-nätverket.

Kompetensförsörjning. Förändringsprocesser. Ledarskap. Strategi. De utmaningar som en vd står inför är varierande men ändå likartade mellan olika branscher. Under sex årliga nätverksträffar möter du chefer från flera olika företag där ni bistår varandra med erfarenhet och inspiration för att adressera de utmaningar du står inför. Varje träff äger rum hos ett av de deltagande företagen. Med utgångspunkt i värdföretagets konkreta situation byggs ett tema där alla kan bidra med erfarenhet och själva lära sig något nytt. Syftet är att du utvecklas som vd och som individ i förtroliga samtal med människor som har en liknande roll – men kanske helt andra perspektiv.

Målgrupp

Nätverket kallas vd-nätverket, men riktar sig förutom till vd:ar även till platschefer och HR-chefer.

Upplägg/antal träffar

Vi träffas sex halvdagar per år. Värdföretagets representant tar taktpinnen och håller ett anförande som kan innehålla såväl goda exempel som utmaningar – tillräckligt generellt för att alla ska kunna bidra, men tillräckligt specifikt för att arbeta med konkreta frågeställningar. Utifrån detta leder vår nätverksledare Michael Kullberg samtalet där du som deltagare bidrar med dina perspektiv, råd och erfarenheter. Konceptet bygger på ett ömsesidigt givande och tagande där innehållet skapar värde för såväl företagen som för individerna.

Om nätverksledaren

Michael Kullberg, verksamhetsutvecklare på Montico, har över 30 års erfarenhet från olika chefsroller inom näringslivet, senast vd för Stiga. Michael har varit med i nätverket under många år och har för Monticos räkning startat upp nio olika lokala nätverk som han nu driver och utvecklar.

Deltagaravgift

19.500:- exkl. moms för intressenter i Nässjö Näringsliv
25.000:- exkl. moms för övriga

Vill du veta mer? Kontakta…

Michael Kullberg, nätverksledare
Telefon: 073-920 31 18
Mejl: michael.kullberg@montico.se