Nordic Infracenter utvecklar järnvägsbranschen

Nordic Infracenter är en bifirma till Nässjö Näringsliv som stärker små- och medelstora järnvägsrelaterade företag samt utbildningsaktörer.

Järnvägsbranschen står inför stora utmaningar gällande såväl kompetensförsörjning som utbildning och säkerhet. För att möta upp dessa utmaningar startade vi Nordic Infracenter under 2016. Ett EU-finansierat projekt som skulle verka för branschens utveckling. Responsen för projektet blev stor och tack vare ett starkt stöd från företag, organisationer och Nässjö kommun kunde vi låta projektet övergå som bifirma till oss under 2019.

Idag driver Nordic Infracenter projektet Framtidens Järnväg, vars syfte är att öka järnvägsrelaterade företags tillväxt och konkurrenskraft genom forskningsuppdrag och samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv. Som företagare får du bland annat hjälp med att bygga nätverk, synliggöra ditt företag, kompetensutveckla dig eller dina medarbetare. Nordic Infracenter hjälper även dig som vill komma in i branschen eller få tips och råd om hur den fungerar.

>> Läs mer på Nordic Infracenters hemsida

Kontakta Nordic Infracenter

Privat: Hans-Inge Almgren
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter

0380-474 80
hans-inge@nordicinfracenter.se

Privat: Tony Cimen
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter

0380-474 81
tony@nordicinfracenter.se