Om oss

Utveckling ger tillväxt

Vi på Nässjö Näringsliv AB utvecklar befintligt näringsliv samt stödjer tillkomsten av ny näringsverksamhet. Varje år genomför vi cirka 2000 avstämningar med företagare för att bidra med affärsutveckling och till ett positivt näringslivsklimat.

Dessutom arrangerar vi olika tematräffar, driver flera olika utvecklingsprojekt som Handelsplatsutvecklingen Nässjö, Väx i Nässjö, Nässjö Business Park, Logistic Park Nässjö, Kontorslandskapet och ett flertal nätverk. Allt detta resulterar årligen i över 1000 insatser för näringslivsutvecklingen. Samtliga insatser görs för att skapa tillväxt i vår kommun. Företagsbesöken och utvecklingsarbetet gör vi enligt vår OneDoor-metod som innebär snabb, smidig service och goda råd i förtroende.

För att nå vår vision, krävs ett omfattande utvecklingsarbete, där företagare och kommun deltar för att göra skillnad i att utveckla 100 jobb årligen. En bit över 300 intressentföretag är del i utvecklingsarbetet och ca 2400 nyckelpersoner är del i vår kommunikation. Bolagets satsningar på affärsutveckling har uppskattats där olika mentor- och styrelseresurser med erfarna företagsledare knyts till företagens utvecklingsprocesser.

Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för ditt företags utvecklingsresa!