Vinning väljer Nässjö för sitt huvudkontor

3 min läsning Publicerad 21 september 2023

En av Sveriges snabbast växande koncerner inom hållbarhet heter Vinning. Och huvudkontoret har man valt att placera i Nässjö. ”Vår ambition är att vara uppe i ett 40-tal anläggningar inom tre år”, säger koncernens VD Desmond Lindberg.

Vinnings VD Desmond Lindberg är i full färd med att bygga upp koncernens nya huvudkontor i Nässjö. WAC/Vinnings anläggning på Södergårdens industriområde är dessutom ett regionalt operativt centrum. På den stora vågen mäts vikten på de olika transporterna.  
Vinning tar emot många olika material som noggrant sorteras inför återvinning. 
Den rejäla skrotsaxen ger en effektiv hantering av metallskrot. 
Även trä från lokala industrier återvinns på anläggningen. 

Vinning är en ung koncern som på bara fem år har växt till en av landets största. Idén bakom tillblivelsen är lika enkel som genial. Organiserad och effektiv återvinning av material är en förutsättning för att vi ska klara av att ställa om till ett cirkulärt samhälle.

Det finns många duktiga återvinningsföretag runtom i landet men eftersom verksamheterna inte är samordnade har det varit svårt att skapa synergier. Många av de här företagen står också inför ett generationsskifte och det är inte alltid så lätt att hitta nya ägare med den kunskap som krävs för att ta över. Det är här som Vinning kommer in, berättar Desmond Lindberg. 

– Vinning startades med målet att genom förvärv bygga en ledande aktör inom skrotåtervinning. Man började med produktionsgårdar med fokus på tyngre industri. Ett av företagen som förvärvades i ett tidigt skede var WAC i Nässjö, som kom in i koncernen 2019.

Sedan dess har förvärvstakten varit hög. I dag har omfattar Vinning 26 anläggningar från Sundsvall till Trelleborg och omsätter cirka 700 miljoner kronor. Det gör koncernen till en av landets största inom branschen efter jättar som Stena och Remondis. Målet är fortsatt tillväxt.

Levererar till svenska stålverk

Verksamheten står på flera ben. Dels har man en rad större enheter som tar emot järn- och metallskrot från industrin. Vissa anläggningar, som den i Nässjö, hanterar även andra material som till exempel trä. Materialet sorteras sedan och levereras vidare för återanvändning. Järnskroten klipps ner och skickas till svenska stålverk för att bli till nytt stål. I Katrineholm har Vinning också en egen granuleringsenhet där man tar in kabelskrot, separerar koppar från plast och tillverkar koppargranulat. 

Nytt skrotsmart koncept

Vinning har även skapat ett helt nytt koncept för företag som kallas ”Skrotsmart” och som växer fort. Konceptet vänder sig till mindre firmor med hantverks- och bygginriktning, till exempel elektriker och rörmokare. I de här verksamheterna så blir det ganska mycket metallskrot, till exempel järn och metall. Material som måste tas omhand men heller inte kan ligga i bilarna och ta upp plats. Men att ta sig till en återvinningsanläggning för företag innebär ofta längre resor.

– Skrotsmart består av mindre anläggningar där hantverkarna kan checka in under arbetsdagen, lämna av sitt skrot och få betalt direkt. Det är smart cirkularitet ur både ett miljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Konceptet växer snabbt och vi vill upp i ett 30-tal anläggningar. Just nu har vi 15 anläggningar – den största finns i Örebro – och omsätter cirka 30 miljoner, berättar Desmond Lindberg. 

Nässjö ett naturligt nav 

En god geografisk spridning och ett effektivt logistiksystem är avgörande för att kunna skapa bra flöden och lönsamhet. Därför blev Nässjö en naturlig etableringsort för Vinnings koncernkontor.

– Dels hade vi redan WACs anläggning som är en av de större i företagsgruppen. Dels är kommunikationsmöjligheterna med både lastbil och järnväg utmärkta. Vi har även produktionsanläggningar i Jönköping och Skillingaryd vilket ytterligare motiverar Nässjö som en knutpunkt, säger Desmond Lindberg som också tycker att de goda pendlingsmöjligheterna in till Nässjö underlättar rekryteringen av strategiskt viktiga stabsfunktioner. 

– När rekryteringen är klar räknar vi med att vi ska vara ett 20-tal medarbetare här på koncernkontoret i Nässjö.