Trygghetsenkät till företagen – därför är det så viktigt att du svarar

2 min läsning Publicerad 21 september 2023

Om två veckor landar en trygghetsundersökning i brevlådorna hos 1 900 företag i Nässjö kommun. ”Vi hoppas att alla tar sig tid att svara. Företagens åsikter är mycket viktiga för att rätt förebyggande åtgärder ska kunna sättas in”, säger kommunens säkerhetschef Cecilia Gerhardsson.

Cecilia Gerhardsson, säkerhetschef på Nässjö kommun och Marcus Wårdmark, handelsplatsutvecklare på Nässjö Näringsliv AB.

Tryggheten har stått högt upp på agendan för Nässjös företag under flera år. Tidigare dialog mellan kommunen, företagen och närpolisområdet har börjat ge positivt avtryck i statistiken, men än är man inte nöjd. 

– Om vi ska kunna vidta effektiva åtgärder så måste vi ha fakta. När man jobbar med den här typen av frågor behöver man veta hur det verkligen förhåller sig. Därför är det väldigt viktigt att alla företag som får enkäten tar sig tiden att svara, säger Cecilia Gerhardsson. 

Brett upplagd

Sammanlagt är det 1 900 företag i Nässjö kommun med en omsättning på minst 50 000 kronor som får möjlighet att svara på enkäten, som landar i brevlådorna vecka 40. Enkäten går till företag i alla branscher – från handel till industri.

– Vi hoppas på ett stort engagemang från företagen. Inte minst för att initiativet faktiskt kommer från näringslivet, säger Marcus Wårdmark som är handelsplatsutvecklare på Nässjö Näringsliv AB.

– Det händer ofta att våra handlare hör av sig med synpunkter och berättelser. Vi har faktiskt fått till oss från flera företagare att man gärna är med och bidrar mer sina erfarenheter i trygghetsarbetet – de ser ju och hör mycket varje dag.

Strategi över tid

I enkäten får företagen möjlighet att berätta hur de påverkas av eventuell brottslighet och vilka trygghets- och säkerhetsfrågor som är viktiga för dem. Undersökningen genomförs av Embrace Safety som är specialiserat på kunskapsbaserat, brottsförebyggande arbete. All informationsinsamling sker enligt GDPR och gällande lagar och regler. Mer om hur undersökningen är upplagd kan du läsa på Nässjö kommuns webb. 

– Uppgifterna läggs in i ett digitalt system tillsammans med annan fakta, bland annat uppgifter från den trygghetsmätning som gjordes bland allmänheten hösten 2022. Det gör att vi över tid bygger upp en lokal lägesbild som vi kan grunda förebyggande åtgärder på, säger Cecilia Gerhardsson. 

Varför är det så viktigt att alla företag som får enkäten svarar?

– Utifrån en klar bild över otrygghet och säkerhetsläget kan rätt förebyggande åtgärder sättas in. Ju fler svar vi får – desto bättre möjlighet att rikta åtgärderna och få resultat, betonar Cecilia Gerhardsson. 

Läs mer om undersökningen på Nässjö kommuns webbsida nassjo.se/trygghet