Trafikverket Fordonsresurser öppnar Nässjödepå – stärker den civila beredskapen

2 min läsning Publicerad 19 mars 2024

Nu blir Nässjö en viktig strategisk punkt för civil beredskap. Trafikverket Fordonsresurser öppnar en depå i Nässjö. ”Läget är perfekt. Härifrån når vi hela sydöstra Sverige via väg och järnväg”, säger Trafikverkets Rikard Granlund.

Rikard Granlund är resultatenhetschef för Trafikverket Fordonsresurser som nu öppnar en depå för sydöstra Sverige i Nässjö.
Trafikverket Fordonsresurser har beredskapsförmågor inom fordon, broar och reservkraft för elförsörjning med mera. Bandvagnarna används både i Trafikverkets egen verksamhet och vid civila insatser, och måste på ett effektivt sätt kunna transporteras från depån till insatsplatsen. 

Trafikverket Fordonsresurser är en nationell resultatenhet inom Trafikverket. 

– Vi ansvarar för Trafikverkets järnvägsföretag som omfattar cirka 300 lok och vagnar. Nattåg och godsvagnar men även specialfordon för snöröjning. Just nu upphandlar vi även snöröjningslok som kan få loss tåg som har blivit stående på rälsen. Vi har också en affärsdrivande del där vi stöttar i olika byggprojekt, till exempel med tillfälliga broar i samband med vägbyggen, berättar Rikard Granlund som är resultatenhetschef. 

Stärkt civil beredskap

Det andra uppdraget är kopplat till civil beredskap vilket innebär att man kan bistå med bandvagnsresurser, tillfälliga broar, reservkraft och andra insatser i samband med extremväder eller extraordinära händelser. När Västmanland drabbades av svinpest 2023 var det Trafikverket Fordonsresurser som stod för terrängtransporterna när det stora området skulle hägnas in.  

Som ett led i att stärka Sveriges civila beredskap har Trafikverket Fordonsresurser beslutat att öppna en helt ny depå i Nässjö. Sedan tidigare finns depåer på fyra platser i landet: Borlänge, Byske, Lidköping och Uppsala. 

– Med etableringen i Nässjö får vi närvaro även i den sydöstra regionen. Läget är perfekt med goda möjligheter att transportera fordon och utrustning både med järnväg och på vanlig väg. Våra förmågor blir därmed lättillgängliga, säger Rikard Granlund.

Sömlös övergång

Dessutom finns lämpliga lokaler. Planen är att ta över de utrymmen som blir lediga på Blockgatan när Trafikverkets centrallager flyttar till nya lokaler i Nässjö.

– Vi har hittat en jättebra lösning internt som dessutom är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Självklart kommer vi att behöva anpassa lokalerna, men de grundläggande behoven av lagringsytor med både kallförråd och varmförråd är redan uppfyllda.

Trafikverkets centrallager kommer att flyttas inom två till tre år och enligt Rikard Granlund ska övergången ske sömlöst. 

– Vi har personal på plats i Nässjö och kommer successivt att börja förbereda flytten av fordon och materiel.

Redan i dag har man fyra medarbetare stationerade i Nässjö. Inledningsvis kommer den nya depån inte att innebära några nyanställningar, men det kommer att förändras på sikt. 

– När depån är driftsatt kommer det att behövas fler medarbetare.

Nässjös logistikläge driver produktion och transporter

Nässjös konkurrenskraftiga logistikläge erbjuder produktions- och logistikföretag en strategisk utgångspunkt där man effektivt når hela Norden och vidare ut i Europa. Närheten till stambanan, kombiterminalen, Riksväg 40 samt god tillgång på industrimark gör det attraktivt att etablera sig.

Det här är några av satsningarna som har byggt Nässjös logistikläge:

2024

Trafikverket beslutar att utöka sitt centrallager i Nässjö.

Krösatågens nya tågdepå invigs. Härifrån servas Krösatågstrafiken i fyra län.

2023

CEOS Fritzoe påbörjar byggnationen av ny produktions- och centrallagerenhet och huvudkontor.

Höglands Logistik utökar med 10 000 kvadratmeter.

2021

Trafikverket och Jernhusen satsar 10 miljoner kronor på en ny järnvägsanslutning till Nässjö kombiterminal för ett Formel 1-upplägg med internationella skyttlar.

Industrilås påbörjar byggnationen av nya produktionslokaler.

Nordic Gateway och Lagerservice satsar i Nässjö och bygger nya lokaler.