OBS! Det är evenemanget har redan ägt rum.

Utvecklande ledarskap

28 februari kl. 08.00 Hotell Ullinge, EksjöHitta hit 24.000:- för intressenter i Nässjö Näringsliv, 28.000:- för övriga (priser står i exkl. moms)

Ett ledarskap som gynnar såväl organisatorisk effektivitet som utveckling hos individer och grupper, som odlar både goda prestationer och trivsel, hur låter det? Är det din ambition som chef och ledare? Om ja, då är det här en kurs för dig! Anmäl dig senast 5 februari.

Du är viktig i din roll. Dina beteenden, handlingar och förutsättningar påverkar både verksamheten och organisationens kultur. Du föds inte till ledare utan goda ledarskaps-förmågor är något som man genom kunskap, erfarenhet och aktiv reflektion tränar upp, vecklar ut och växer in i. Gott ledarskap bidrar till samskapande med medarbetarna.

Bakgrund

Utifrån all tidigare forskning som finns kring ledarskap har Försvarshögskolan tagit fram modellen Utvecklande Ledarskap (UL). Den bygger på Transformational Leadership, transformerande ledarskap, som visat sig ge bäst effekt både på individers utveckling och på organisatoriska resultat. Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme, leder genom visioner, mål och värderingar samt inspirerar och motiverar sina medarbetare.

Utvecklande Ledarskap var ursprungligen ett koncept för Försvarsmakten men är numera långt större på den civila marknaden – just för att det är ett evidensbaserat ledarskap som fungerar.

Innehåll

Genom kursen Utvecklande Ledarskap, som omfattar fyra dagar, får du såväl kunskap om goda ledarskaps-beteenden som konkreta verktyg och inspiration att bli en allt bättre ledare. Vi tittar även på vad som kan vara destruktiva ledarbeteenden. Kursen varvar teori, deltagarnas egna erfarenheter, praktiska uppgifter och reflektion.

I kursen ingår… 

 • bedömningsformuläret ”Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL)” för personlig feedback av hur dina ledarbeteenden upplevs. 
 • en teoretisk modell. 
 • en metod för personlig ledarutveckling.
 • logi under kursdagarna 28 februari – 1 mars.

Efter kursen har du… 

 • upplevt hög igenkänning och skrattat mycket.
 • kunskap om och förståelse för Ledarskapsmodellen.
 • ökat din självkännedom och trygghet och styrka i din ledarroll.
 • ökat din förmåga att skapa engagemang, delaktighet och effektivitet i organisationen. 
 • fått feedback med en personlig bedömning av dina ledarbeteenden. 
 • identifierat dina utvecklingsområden och skapat en personlig utvecklingsplan. 
 • delat med dig och tagit del av andra ledares erfarenheter och lärdomar. 
 • byggt nätverk med andra ledare.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

Klockren metodik, bra övningar, livliga handledare. Bra förutsättningar för att skapa resultat på hemmaplan.

Väldigt givande. Aktiv i form av övningar, diskussioner och reflektioner. Nyttig.

Bra kurs, gå den! Ger reflektion över eget ledarskap på ett bra sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef, projektledare, teamledare och dig som i annan roll utövar ledarskap i ditt arbete. Den passar dig som är både ny eller erfaren ledare. För dig som har gått Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är den här kursen ett utmärkt komplement.

Syfte och mål

Du ska med hjälp av Ledarskapsmodellen och den självinsikt som kommer ur tolkningen av din bedömning i ”Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL)” kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarbeteenden. Syftet är att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Omfattning

Kursen omfattar 3 + 1 dagar. Vi inleder med tre dagars kurs 28 februari till 1 mars 2024, vilka genomförs på internat. Därefter vidtar hemarbete med att omsätta lärande i praktisk handling utifrån egen utvecklingsplan. Den fjärde dagen är en uppföljnings- och fördjupningsdag som äger rum 12 april och när den avslutas delas kursintyg ut. 

Schema

28 februari, med start klockan 08.00
29 februari
1 mars, avslut senast klockan 17.00
12 april, klockan 08.00-17.00

Deltagarantal

Antal deltagare minst 8 och max 12 personer. Dessa leds av Margareta Carlsson från Atheragram Ledarskap och Ing-Marie Bergqvist från Directa Svenska AB. Båda har gedigen erfarenhet av chefskap och ledarutveckling samt har avtal med och tillstånd från Försvarshögskolan att leda UL- utbildningar.

Kostnad

24.000:- exkl. moms för intressenter i Nässjö Näringsliv AB
28.000:- exkl. moms för övriga

Tillkommer kostnad för kost och logi, totalt 4.896:- exkl. moms.

I priset ingår…

 • kartläggning av dina ledarbeteenden genom ett bedömningsformulär (ULL) som både dina medarbetare och din chef svarar på. Det är en 360 graders feedback om hur ditt ledarskap uppfattas. Resultatet är ett viktigt underlag för utbildningen. 
 • kursmaterial Ledarskapsmodellen – ledarstilar, organisation och omvärld. 
 • anteckningsmaterial och kursintyg. 
 • luncher och fika under kursdagarna. 
 • stöd och bollplank av handledare mellan kursdag 3 och kursdag 4. 

Anmälan

Anmäl dig senast 5 februari 2024 genom att mejla till kursens handledare margareta@atheragram.se. Din anmälan är bindande, men vid förhinder kan du överlåta den till en annan person. Fakturering sker vid anmälan (dock tidigast 1 januari 2024) med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Frågor

Kurshandledare
Margareta Carlsson
Atheragram Ledarskap
070-722 37 34
margareta@atheragram.se

Ing-Marie Bergqvist
Directa Svenska AB
073-890 44 78
Ing-marie.bergqvist@directa.se

Arrangörer

NNAB
Atheragram Ledarskap

Fler utbildningar & events

I Nässjö kommun och i närområdet finns det alltid något på gång för dig som företagare! Här kan du hitta både våra egna och våra intressenters event och utbildningar.