Bättre Arbetsmiljö

1 oktober kl. 08.30 – 17.00 Hotell Högland, NässjöHitta hit 8.425:- för intressenter i Nässjö Näringsliv AB, 9.900:- för övriga (priser står i exkl. moms)

Bättre Arbetsmiljö, även kallad BAM, är en arbetsmiljöutbildning som ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta aktivt med arbetsmiljön. Anmäl dig senast 1 september!

Kursen ger dig trygghet i att veta vad som krävs av dig och organisationen, verktyg för att såväl finna som hantera risker, insikter i hur du kan arbeta förebyggande och kunskap om var du finner den information du behöver. God arbetsmiljö har samband med goda resultat i och utveckling av verksamheten – i den här kursen får du kunskap om varför och hur!

Kursen kommer även att inkludera information om den nya struktur för arbetsmiljö­lag­stiftningen som beslutats av Arbetsmiljöverket och nya regler som träder i kraft 1 januari 2025.

Innehåll

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar, individuellt och i grupp. Vi använder såväl deltagarnas som kursledarens erfarenhet och egna exempel från vardagen kring arbetsmiljö­situationer som ska hanteras.

Kursen går igenom:

 • Vad är arbetsmiljö och vad är hälsa?
 • Attityd, ambition, mål och utvecklingsplan för arbetsmiljöarbetet.
 • Samband arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och samhälle.
 • Roller, ansvar och samverkan i arbetsmiljöarbetet, rättigheter och skyldigheter.
 • Lagar, regler, avtal och föreskrifter relevanta för arbetsmiljön.
 • Fysisk, psykisk, social, organisatorisk och teknisk arbetsmiljö samt arbetets innehåll.
 • MTO – människa, teknik och organisation i samverkan.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex. policys, rutiner, uppgiftsfördelning, riskbedömning, arbetsmiljörond och rapportering – hur allt sitter ihop.
 • Identifiera och hantera riskfaktorer som är negativa för arbetsmiljön.
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete och friskfaktorer.
 • Om människan individuellt och i grupp samt förändringsfaktorer.
 • Ny struktur för arbetsmiljölagstiftningen och nya regler per 1 januari 2025.

Efter kursen ska deltagarna ha fått såväl kunskap som verktyg och känna sig inspirerade inför arbetsmiljöuppgifterna och redo att ta sig an dem.

Vad tycker tidigare deltagare?

Margareta är grym på att genomföra denna ganska tunga utbildning på ett lättsamt och inspirerande sätt.

Jag fick en helt ny bild av arbetsmiljö.

Kursen gör dig medveten om vilket ansvar du och resten av din organisation bär och att den ska delas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare, arbetsmiljö- och skyddsombud samt HR- och HSSE-personal. Inga förkunskaper krävs.

Datum, tid och plats

Vi träffas tre heldagar vilka förläggs med några dagars mellanrum så att kunskap hinner sjunka in, reflektion hinner ske och frågor kan formuleras och fångas upp under kursen.

Datum: 1 oktober, 3 oktober och 8 oktober 2024
Klockan: 8.30-17.00
Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4 i Nässjö

Kursledare

Kursen leds av Margareta Carlsson, managementkonsult med fördjupningsområde ledarskap och arbetsmiljö samt av Prevent certifierad BAM-handledare.

Kostnad

8.425:- exkl. moms för intressenter i Nässjö Näringsliv AB
9.900:- exkl. moms för övriga

I priset ingår…

 • kursmaterial i form av boken ”Bättre Arbetsmiljö – handbok”, utskrifter av PP-serier som visas, informationstexter och checklistor, anteckningsmaterial samt kursintyg.
 • lunch och fika under alla kursdagarna.

Anmälan

Anmäl dig senast 1 september 2024 genom att mejla till kursens handledare margareta@atheragram.se. Din anmälan är bindande, men vid förhinder kan du överlåta den till en annan person. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Frågor

Kurshandledare
Margareta Carlsson
Atheragram Ledarskap
Solberga station AB
070 – 722 37 34
margareta@atheragram.se

Arrangör och kursledare

Atheragram Ledarskap

Medarrangör

NNAB

Fler utbildningar & events

I Nässjö kommun och i närområdet finns det alltid något på gång för dig som företagare! Här kan du hitta både våra egna och våra intressenters event och utbildningar.