Tryggare Nässjöföretag håller humöret uppe

3 min läsning Publicerad 25 maj 2023

Företagen i Nässjö är fortsatt positiva till kommunens företagsklimat – klart över riksgenomsnittet. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv. ”Det som gläder oss allra mest, är att företagen i Nässjö kommun återigen upplever en ökad trygghet”, säger Claes Johansson som är VD för Nässjö Näringsliv AB.

När företagen ska betygsätta Nässjös kommunikationsförbindelser ger de höga betyg, vilket inte är förvånande. Nässjö, som länge varit en järnvägsknut, är på gång att få ännu bättre tågtrafik när RJL satsar på en ny depå och nya tågset. Den nya depån är den största satsningen på tågtrafiken i modern tid i Jönköpings län, och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor.

61,8 procent av de tillfrågade Nässjöföretagen tycker att företagsklimatet är bra när de rankar sin kommun i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Med betyget 3,9 (av 6 möjliga) ligger Nässjö kommun en bra bit över riksgenomsnittet på 3,5. Resultatet ligger i nivå med föregående år (-0,2).

– Med tanke på att vi har ett turbulent år bakom oss politiskt och finansiellt, samtidigt som vi har en pågående energikris, är det ett tecken på att företagen i Nässjö kommun kämpar på och håller modet uppe. Inom näringslivsorganisationen har vi intensifierat våra insatser och erbjudit ökat stöd, bland annat i form av ekonomisk och strategisk rådgivning. Eftersom konjunkturen är fortsatt osäker kommer vi att fortsätta stötta inom dessa områden utan att tappa fokus på framtiden, säger Claes Johansson.

Att företagen i Nässjö får kraft och hjälp att affärsutveckla är viktigt för att möta utmaningarna och skapa tillväxt för framtiden, menar han:

– Jag tänker bland annat på vårt nya, regionala Evolve-projekt som riktar sig mot logistikintensiva och tillverkande företag som vill fokusera på hållbar tillväxt. 

Logistiken ett superplus

Det är inte oväntat de goda kommunikationsmöjligheterna som hamnar i topp. Nässjöföretagen ger vägnät-, tåg- och flygförbindelser ett betyg på 4,4 jämfört med riksgenomsnittet på 3,3. Precis som tidigare år ligger Nässjö också betydligt över riksgenomsnittet vad gäller upplevelsen av kommunens service och bemötande, handläggningstider och dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare.

– Nässjös OneDoor-koncept som ger företagen en väg in till alla kommunens funktioner är fortsatt framgångsrikt. Med det sagt noterar vi att betyget har sjunkit, om än marginellt, jämfört med föregående år. Så självklart kommer vi att vara vaksamma på detta. 

Minskad oro för brott

Det är dock uppryckningen i nedre delen av tabellen som gläder Claes Johansson mest. Under de senaste åren har Nässjö kommun legat under riksgenomsnittet på frågan huruvida företagen upplever negativ påverkan av brottslighet. Men det senaste året har den upplevda tryggheten förbättrats. Nässjö får i dag betyget 3,5 att jämföras med riksgenomsnittet 3,8 – vilket är en ökning med 0,3.

– Vi agerade och bjöd in företagen till en träff tillsammans med Nässjö kommun för att diskutera läget. Därefter har kommunen i dialog med närpolisområdet och företagen gjort riktade insatser. Det har uppenbarligen gett resultat. Men målet är förstås att vi ska upp över riksgenomsnittet, så vi arbetar oförtrutet vidare. Under hösten kommer vi med Nässjö kommun att bjuda in till ett frukostmöte där vi beskriver de olika åtgärderna för att öka tryggheten, bland annat i form av ungdomssatsningar, berättar Claes Johansson.  

En bred bild av Sverige

Undersökningen ger en bild av företagsklimatet i landets kommuner och genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram ett urval utifrån kommunens storlek som levereras till Ipsos. I första hand skickas enkäten till Svenskt Näringslivs medlemsföretag och i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag. Undersökningsperioden har pågått från den 2 januari till den 31 mars 2023 och antal svarande företag är 32 401. Detta innebär en nationell svarsfrekvens på 46 procent. I Nässjö har 102 företag svarat på enkäten vilket också det är i nivå med förra året. 

EnkätfrågaBetyg 2023Betyg 2022
Vägnät, tåg- och flygförbindelser4,4+/- 0
Mobilnät och bredband4,4+/- 0
Allmänhetens attityder4,0+ 0,1
Sammanfattande omdöme3,9– 0,2
Företagens engagemang för företagsklimatet3,9+ 0,1
Kommunens service och bemötande3,8+/- 0
Konkurrens från kommunens verksamheter3,8+/- 0
Tjänstemännens attityder3,6– 0,2
Kommunpolitikers attityder3,6– 0,2
Skolans kontakter med lokala näringslivet3,5– 0,1
Dialogen med kommunens beslutsfattare3,5– 0,1
Information till företagen3,5+/- 0
Påverkan av brottslighet/otrygghet3,5+ 0,3
Upphandling3,2– 0,1
Tillgång till relevant kompetens3,1+ 0,1
Företagen svarar på enkäten genom att bland annat ge ett betyg i olika frågor. Betygen sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt och 6 = utmärkt, eller på en skala mellan 1 och 6 där 1 = I mycket hög utsträckning och 6 = Inte alls.

>> Ta del av hela undersökningen här!