Prysmian Group och Draka i bräschen för mångfald inom elbranschen

2 min läsning Publicerad 25 maj 2023

Det har länge talats om att elbranschen måste locka till sig fler kvinnor och bli mer diversifierad. Men det har varit rätt mycket snack och lite verkstad. Salli Hara, VD för Prysmian Group Sweden, tröttnade och tillsammans med två kollegor, Eva Thorén Hultman, produktdirektör på Rexel och Jenny Larsson, VD på Schneider Electric Sweden, togs ett stort steg mot verklig förändring.

Eva Thorén Hultman, produktdirektör på Rexel och Salli Hara, VD, Prysmian Group Scandinavia.

– Elektrifieringen av samhället gör att elbranschen växer väldigt snabbt. Vi behöver mer folk och då kan vi inte utestänga halva Sveriges befolkning. Dessutom skapar all medial uppmärksamhet kring elektrifieringen just nu ett gyllene tillfälle att attrahera fler kvinnor till en mer jämställd elbransch. Inte minst till oss på Prysmian Group, säger Salli.

En positiv respons

De tre initiativtagarna möttes på Internationella kvinnodagen den 8:e mars och drog upp riktlinjerna. Redan två månader senare var en programförklaring redo att presenteras för branschfolket på Elfack 2013. Gensvaret var överväldigande positivt från installatörer såväl som grossister och leverantörer. Hela 17 vd:ar skrev på ett löfte om att arbeta för mer mångfald i elbranschen.

Under den timslånga presentationen kom man bland annat överens om att aktivt öka synligheten för kvinnor på mässor, seminarier, konferenser och skolor för att på så sätt nå en bredare målgrupp. Man enades också om att utse en representant från varje företag som ska träffas regelbundet för att aktivt föra initiativet framåt. Det första mötet ska hållas redan i september.

Mångfald är bra för business

För närvarande utgör kvinnor i genomsnitt 26 % av ledningsgrupperna och ungefär 16 % av den totala arbetsstyrkan bland de deltagande företagen. 

– Det är på tok för lite. Inom tre till fem år vill jag personligen se att hälften av ledningsgrupperna består av kvinnor och åtminstone 30 % sett till alla positioner i ett företag inom branschen. Jag ska kämpa med näbbar och klor även på Prysmian, säger Salli. 

Väldigt mycket forskning har dessutom visat att företag som främjar mångfald är mer inkluderande och fattar bättre beslut.

– Elbranschen har ett rykte om sig att vara konservativt och gammalmodigt. Dessutom finns en tendens att anställa personer som tänker likadant, gör likadant och gillar samma saker som oss själva. Det är mänskligt – men definitivt dåligt för affärerna. Mångfald och olika infallsvinklar är otroligt viktigt för att skapa en sund affärskultur. Först när det är den naturligaste saken i världen att vi är lika många kvinnor som män på en arbetsplats – något självklart som vi inte längre behöver prata om – då har vi nått målet. Till dess är det bara att kavla upp ärmarna och fortsätta mångfaldsarbetet, avslutar Salli.