Världsledande företag satsar i Nässjö

3 min läsning Publicerad 15 december 2022

Omexom är ett världsledande företag inom elkraft, järnväg och elektrifiering som arbetar med att skapa hållbara lösningar inom energiomställningen. Varumärket finns i 38 länder och på 9 orter i Sverige. Nu ska tre av de svenska enheterna satsa på en nybyggnation i Nässjö.

omexom David
David Westerdahl, affärsenhetschef för Omexom Energy solution, på torget i Nässjö.

Omexom är ett varumärke inom företagskoncernen VINCI Energies,  ett franskt bolag som arbetar med att accelerera energitransformation och den digitala utvecklingen. VINCI Energies finns i 57 länder världen över, med drygt 85 700 medarbetare. I Sverige är VINCI Energies representerat av flera varumärken, bland annat Omexom, Axians, Actemium och Eitech. Omexom är lokaliserade på 9 orter i Sverige och har 600 medarbetare.

David Westerdahl, affärsenhetschef för enheten Omexom Energy solutions, har jobbat i företaget i fem år. Där har han vuxit från fyra anställda, till 45. Utöver de fasta medarbetarna jobbar även 35–45 underentreprenörer löpande i enheten. Davids enhet har idag en omsättning på ungefär 150 miljoner och jobbar mestadels med laddinfrastruktur, projektutveckling och kabelskåp inom de lokala elnäten.

– Vi får kraft från det stora företaget och men även ett stort förtroende vad gäller eget ansvar. Det gör att vi kan vara agila och snabba eftersom vi har ett starkt eget bestämmande utifrån vår egen affärsplan. Vi jobbar mycket med innovation och effektivitet till våra kunders glädje, säger David.

Tomas Nilsson ansvarar för enheten Omexom South substation som omsätter cirka 250 miljoner och har 55 anställda. De jobbar med projekt inom det regionala elnätet.

Jimmy Andersson driver den tredje enheten – Omexom institute. Det är en utvecklings- och utbildningsplats där medarbetare kan lära och utvecklas.

Totalt har enheterna 100 anställda och närmar sig 500 miljoner kronor i omsättning.

Storsatsar i Nässjö

Omexom har nu tagit ett stort beslut att bygga ett nytt gemensamt kontor och utbildningsinstitut i Sörängsområdet vid riksväg 40. Det blir det första Omexom-kontoret i Sverige som bygger helt nytt! Alla tre enheter flyttar till den nya byggnaden i Nässjö under 2024.

Den nya byggnaden kommer ha en yta på 1400 kvadratmeter med kontor, utbildningsyta och labb för Omexoms verksamhet. Det kommer också finnas en 10 700 kvadratmeter stor övnings- och testanläggning på tomten, där medarbetare kan utbildas i fullstora nätstationer och luftledningsstolpar. Till institutet beräknas det komma hundratals personer från Sverige varje år.

Byggkompaniet har köpt in den 15 000 kvadratmeter stora tomten från kommunen. De kommer bygga, men också äga fastigheten via deras nya fastighetsbolag Byggkompaniet Fastigheter 1 AB, för att hyra ut till Omexom. Företaget är nöjda med Byggkompaniets förslag på layout.

omexom byggnad
Ritningen av byggnaden och tomten från Byggkompaniet.

– Det kommer bli en knytpunkt för oss där vi kan boka in fler möten och hålla fler utbildningar i vårt institute, både för interna och externa besökare, säger David.

Anledningen till att företaget vill ta sig till Nässjö är främst kommunikationsmöjligheterna:

– Det går enkelt att ta sig till Nässjö från andra städer både nationellt och regionalt. Alla våra medarbetare från resterande delarna av Sverige kommer att utbilda sig på institutet och då är det viktigt att det går smidigt. Vi kommer också närmre högskolan i Jönköping, vilket är viktigt för oss då vi vill hitta studerande och nyexaminerade till företaget, avslutar han.