Martin Sundström tar emot pris för årets nytänkare

2 min läsning Publicerad 19 december 2022

Varje år delar Science park ut ett pris för ”årets nytänkare” i Nässjö kommun. Årets pristagare blev Martin Sundström, med sitt företag Clean Energy Sweden.

martin sundström
Martin Sundström när han tagit emot priset.

Clean Energy Sweden startades av Martin Sundström i september 2022. De arbetar med solenergi samt energilagring. Just nu är de i startskedet där företaget projekterar de första solcells-anläggningarna.

Deras grundidé var att bygga större anläggningar för att drifta och använda själva, men utvecklades senare till en större affärsidé än så. Nu ska de också installera och drifta anläggningar på kunders tak. Då kan kunden köpa elen till ett lägre fast pris, via ett PPA-avtal.

Deras anläggningar kommer dels vara markanläggningar, dels byggda på tak.

Clean Energy Sweden kommer att äga och driva anläggningarna och ta hand om all investeringskostnad. Med andra ord är det en investeringsfri solcells-anläggning för kunderna.

Om det produceras mer el än vad företagen behöver, kan Clean Energy dessutom sälja vidare elen så att ingen energi spills.

Företag kan få en miljövänlig elproduktion som dessutom är närproducerad. Clean Energy trivs bra i Nässjö och vill ha en lokal förankrad verksamhet.

– Vi kommer först och främst fokusera på regionen. Däremot har vi haft efterfrågan från fler län runt om, säger Martin.

Det har varit en lång planeringsperiod innan företaget kom till liv och Martin förväntade sig inte det intresset som redan har visats:

– Vi trodde att vi skulle kunna arbeta lite under radarn, men intresset har varit väldigt stort så det gick inte riktigt. Intresset har varit speciellt stort på fastighets-sidan, säger Martin.

Årets nytänkare

Science Park-pris ”Årets nytänkare” gick till Martin Sundström för sin affärsidé om en hållbar energiförsörjning. Han har visat sig ha ett stort engagemang för lokal elproduktion och bidragit till en framtid med mindre klimatpåverkan.

– Jag förväntade mig inte detta alls. Det var en väldigt rolig överraskning! Det är en bekräftelse på att man gör något betydelsefullt, avslutar Martin.

Motivering:

Årets nytänkare har ett stort lokalt engagemang för ren förnybar energi och biologisk mångfald, samt en vision att el ska produceras där den förbrukas. Genom att använda befintlig teknik har Martin Sundström och Clean Energy Sweden bidragit till en framtid där grön energiproduktion ger mindre klimatpåverkan och lägre koldioxidutsläpp.