Dags att nominera till Nässjös mångfaldspris

2 min läsning Publicerad 20 mars 2024

Företagen i Nässjö vet hur man gör skillnad! Det uppmärksammar vi varje år genom att dela ut ett mångfaldspris. Vem tycker du ska få mångfaldspriset 2024? Nu är det hög tid att nominera din kandidat!

Gänget på Quality Powder Coating fick Nässjös mångfaldspris 2023.
Nevotex vann Nässjös mångfaldspris 2022, bland annat för sitt nyskapande tänk kring företagets nya sömnadsateljé.
Industrilås fick äran att bli det första företaget att tilldelas Nässjös mångfaldspris.

Nässjös mångfaldspris har på kort tid blivit en av våra mest prestigefyllda näringslivsutmärkelser. Priset kan tilldelas ett företag eller en organisation som gör skillnad i arbetslivet och samhället genom ett aktivt mångfalds- och likabehandlingsarbete. Priset instiftades av Nässjö kommun och Nässjö Näringsliv AB 2021. Tidigare års mottagare är Industrilås, Nevotex och Quality Powder Coating. Nu är det dags att utse den fjärde vinnaren av Nässjös mångfaldspris – och därför behöver vi din hjälp.

– Nomineringsportalen är öppen till och med den 19 april och vi i juryn hoppas att få ännu fler kandidater att välja bland i år, säger Erik Nygårds som är affärsutvecklare på Nässjö Näringsliv AB. 

Med vad är egentligen mångfald?

– Det är precis som det låter: att alla medarbetare på ett företag ska behandlas med respekt, att de ska få lika rättigheter och möjligheter och bedömas utifrån sin kompetens. Alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats och inte bli diskriminerade på grund av till exempel etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning.

När juryn utser en vinnare granskas både företagets affärsplan och dess värdegrund, berättar Erik Nygårds. 

– Mångfaldsarbetet är en viktig del av affärs- och organisationsutvecklingen. Rätt utfört så bidrar det till en bättre lönsamhet för företaget eftersom medarbetare som mår bra och trivs på jobbet, också presterar bättre.

Kriterier för att få Nässjös mångfaldspris

För att kunna få Nässjös mångfaldspris måste företaget eller organisationen vara verksam i Nässjö kommun eller på ett annat sätt ha en tydlig koppling till Nässjö. Företaget eller organisationen måste också uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • Företaget/organisationen bedriver ett systematiskt mångfaldsarbete med tydliga uppsatta mål. Vi vill premiera den som arbetar systematiskt och gärna på ett mätbart sätt!

  • Företaget/organisationen har arbetat aktivt med sitt mångfaldsarbete under flera år. Vi vill premiera den som har hållit på en tid och därmed kan visa på viss uthållighet!

  • Företaget/organisationen har lyckats nå sina mål. Vi vill premiera den som har en god måluppfyllelse!

  • Företaget/organisationen kan visa upp goda exempel på ett lyckat mångfaldsarbete. Vi vill göra det möjligt även för en mindre arbetsgivare med små resurser, men som har gjort berömvärda insatser inom mångfaldsområdet och som har främjat nytänkande och innovation, att bli pristagare.

Nominera senast den 19 april 2024

Fram till den 19 april 2024 kan du nominera ett eller flera företag och organisationer till Nässjös mångfaldspris. Du gör det genom att fylla i formuläret nedan. Vi sparar alla nomineringar som vi får in, så även om inte just din nominering uppmärksammas i år så kan den bli aktuell i framtiden.

Vinnaren av Nässjös mångfaldspris 2024 kommer att presenteras under försommaren. 

Nomineringen är stängd.