Stabil utveckling för Nässjös stadskärna

3 min läsning Publicerad 12 december 2019

Stadskärnan i en stad genomgår en ständig förändring i takt med att konsumtionsmönster och beteenden ändras. I Nässjö visar handeln upp en stabil utveckling och står för en ovanligt stor andel av kommunens totala handel. Det visar undersökningen Cityindex för 2018.

Enligt undersökningen Cityindex  visar Nässjö stadskärna en stabil utveckling under 2018 . På bild syns en representant från Fastighetsägarna tillsammans med personalen på Greens i Nässjö.
Klädbranschen ökade något mellan 2017-2018 enligt undersökningen Cityindex. På bilden: Elin Rickardsson, Fastighetsägarna och Linda Mild på Greens i Nässjö.

I tider när e-handel och stora köpcentra konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet har den lokala handeln det tuffare än någonsin. Speciellt på mindre orter blir effekten kännbar. Men Nässjö sticker ut på flera sätt. Bland annat står sig klädbranschen ganska bra jämfört med andra orter i Nässjös storlek.

– Undersökningen visar att det finns fler anställda inom klädbranschen i Nässjös stadskärna 2018 jämfört med 2017. Dessutom var det lika många butiker under de åren. Det är ett bra resultat med tanke på den ökade konkurrensen, berättar Elin Rickardsson som är näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Jönköpings län som tar fram undersökningen.

Stadskärnan blir en mötesplats

En annan trend som syns i hela landet är att andelen tjänster som konsumeras i stadskärnan ökar. Det handlar om allt från gym till caféer och restauranger. Framförallt är det omsättningen som ökar inom det som i undersökningen kallas ”kommersiella tjänster”.

– Vi ser ett förändrat köpbeteende i stadskärnorna. De genomgår en förändring till att bli mötesplatser där vi träffas, umgås, tränar, fikar och äter istället för att handla produkter. Stadskärnorna har ju alltid förändrats i takt med våra köpmönster. I början av 1960-talet flyttade Domus in till stadskärnorna i väldigt många städer. I början av 1900-talet var det små specialistbutiker i varje gathörn. Så utveckling är ett naturligt tillstånd för våra stadskärnor, men med den här undersökningen kan vi följa trenderna och hjälpa fastighetsägarna och handlarna så att de kan hänga med i utvecklingen, säger Elin Rickardsson.

Stor andel av handeln i Nässjö

Undersökningen visar också att stadskärnan i Nässjö står för en ovanligt stor andel av den totala handeln i kommunen. För Nässjös del står stadskärnan för 37 procent av den totala handeln. På riksnivå är motsvarande siffra 16 procent.

– Vi ser det som väldigt positivt. Det gör ju att stadskärnan i Nässjö får en ännu starkare, tydligare och viktigare roll som mötesplats. Det brukar också innebära att det som händer i stadskärnan påverkar människorna som vistas där ännu mer, säger Elin.

Lågt handelsindex i Nässjö

Handelsindex är ett mått som mäter hur stor andel av invånarna som också handlar på den egna orten. I Nässjö ligger handelsindex på 78. Det innebär att nässjöbornas lojalitet till de egna butikerna är ganska låg.

– Om man jämför med större städer som till exempel Jönköping så har de ett handelsindex på över 100 vilket innebär att man har en stor del konsumenter som kommer från andra kommuner. Här har ju Nässjö ett tufft geografiskt läge där vi ser att konkurrensen från Asecs och andra köpcentra är hård, säger Elin Rickardsson.

Undersökningen visar också att främst branschen ”hem och fritid” har haft en nedgång i Nässjö, bland annat beroende på att Telia-butiken stängde och att sällanköpsvaror oftare köps utanför Nässjö.

– Men totalt ökade den kommersiella tillväxten i Nässjös stadskärna med 1,3 procent mellan 2017-2018 och det är framförallt dagligvaruhandeln som ökar mest, avslutar Elin Rickardsson.

Om undersökningen Cityindex

Cityindex är en undersökning som tas fram varje år av branschorganisationen Fastighetsägarna. Sedan 2018 mäts utvecklingen i samtliga svenska städers stadskärnor. För att få ett jämförbart material har Fastighetsägarna utgått från SCB:s definition av en ”stadskärna”. I Nässjös fall omfattar den större delen av centrum (från Brogatan till Bangårdsgatan, delar av Mariagatan, större delen av Rådhusgatan, Storgatan och delar av Järnvägsgatan). För att ingå i definitionen av stadskärnebegreppet måste området uppnå en viss densitet av butiker och boende.