Så stöttar vi dig som företagare i coronatider

3 min läsning Publicerad 27 mars 2020

Vi på Nässjö Näringsliv är som vanligt på plats och gör allt vi kan för att stötta kommunens företag som möter olika typer av utmaningar till följd av Covid-19.

Vi tar de utmaningar som råder just nu på största allvar och arbetar intensivt för att stötta dig som företagare. Nedan kan du läsa om hur vi jobbar i dessa coronatider och vilka stöd vi erbjuder.

  • Samtalsstöd – Den 8 maj utökade vi stödet om gratis expertrådgivning, och erbjuder nu även samtalsstöd till företagsledare. >> Läs mer här

  • Gratis expertrådgivning – Sedan den 8 april erbjuder vi företag i Nässjö kommun, som hamnat i en svår situation på grund av coronaviruset, gratis rådgivning i två timmar tillsammans med en jurist, ekonom, HR-expert eller advokat. >> Läs mer här

  • Rådgivning – Våra affärsutvecklare har en bred kompetens inom företagande och finns till hands om du behöver rådgivning eller vill ha någon att bolla dina frågor med. Vi kan bland annat hjälpa dig att ta fram en handlingsplan, där vi bland annat kan se på möjligheten att nå nya målgrupper.

  • Förmedling av kontakter – Vi har ett stort nätverk av experter inom en rad olika områden till din hjälp, vilket innebär att du kan få snabb tillgång till en rad möjligheter till utvecklingskraft utan att själv behöva jaga rätt på personer, befattningar eller kompetenser. Ett arbetssätt som vi kallar för OneDoor. Kanske behöver du komma i kontakt med en jurist, ekonom, rekonstruktör, bank eller en HR-expert?

  • Personal – Behöver du öka/minska din personal? Vi kan matcha ihop dig med andra företagare som behöver din personalstyrka eller som har personal för dina behov. Vi samverkar även med Nässjö Lärcenter som har ett antal praktikanter om du behöver extra resurser.

  • Korttidspermittering och övriga stöd – Vi kan hjälpa dig att hitta de stöden som du behöver i ditt företag.

  • Viktiga länkar – Vi har skapat en sida där vi samlar viktig information för dig som företagare i Nässjö kommun. Sidan uppdaterar vi löpande och hittar du här.

Vi lyssnar på näringslivet och ger förslag på nya åtgärder

Förutom att erbjuda ovan nämnda tjänster till dig som företagare, ser vi till att hålla oss löpande uppdaterade om Covid-19 och om de stödpaket som finns för företagare samt ge förslag på nya åtgärder. 

I nuläget är vi delaktiga i två näringslivsgrupper som skapats med anledning av viruset. Den ena gruppen leds av Region Jönköpings län och den andra av Länsstyrelsen och landshövdingen Helena Jonsson. I grupperna ingår alla länets kommuner, näringslivsenheter och verksamheter med koppling till samhällsviktiga funktioner, som SOS Alarm, sjukhus, polis, med flera. Tillsammans jobbar vi proaktivt inför framtiden och undersöker ytterligare åtgärder som skulle kunna stötta och förenkla din situation som företagare. 

Gruppen som leds av länsstyrelsen och landshövdingen rapporterar förslag om åtgärder till Finansdepartementet, statsministern Stefan Löfven och även till civilministern Lena Micko. Gruppen som leds av Region Jönköping rapporterar till Näringsdepartementet och skickar även dagliga sammanställningar till Regeringskansliet. Vi på Nässjö Näringsliv för dialoger med kommunens företag, dialoger som vi tar med oss när vi ger förslag på nya åtgärder. Har du något som du skulle vilja skicka med oss? Kontakta oss!