Prysmian Group Scandia bygger ny produktionslinje i Nässjö

2 min läsning Publicerad 23 mars 2021

Mer lokalproducerade kablar ska bidra till att nå högt uppsatta utvecklingsmål med fokus på hållbarhet. 

Salli Hara, vd för Prysmian Group Scandia.
Prysmian Groups anläggning i Nässjö.

Energisektorns infrastruktur står inför en fundamental förändring till följd av skiftet från fossila bränslen till förnybar energi och ett ökat energibehov. För att mätta behovet som uppstår av bland annat utbyggnad av hållbara industrisatsningar, elektrifieringen av bilar, lastbilar, bussar, tåg etc, krävs extra kapacitet i vårt elnät. En utbyggnation är nödvändig och kräver i sin tur effektivare och mer hållbara elkablar för att kunna genomföras. 

Prysmian Group, världens största kabeltillverkare, inser sitt ansvar att leda utvecklingen genom att stötta sina partners och nyckelkunder att nå sina ambitiösa målsättningar. Efter att ha identifierat nödvändiga åtgärder och tillgängliga lösningar i Skandinavien, beslutade företaget att bygga en ny tillverkningslinje för mellanspänningskablar i sin fabrik i Nässjö. Den nya CCV-linjen monteras för närvarande ihop och kommer att öka fabrikens produktionskapacitet betydligt. 

Genom att fokusera på lokal tillverkning, optimeras alla resurser ur ett hållbarhetsperspektiv – från materialförsörjning, hantering, produktion och lager till leveranser med minskat koldioxidutsläpp.

Satsningen skapar också jobbtillfällen och nyanställningar har redan börjats i nässjöfabriken. 

– Vi är väldigt glada över att kunna informera våra partners och nyckelkunder att vi stöttarderas tillväxtstrategier på ett hållbart sätt, med lokalproducerade kablar, förklarar Salli Hara,vd för Prysmian Group Scandia som inkluderar Sverige och Danmark.

Prysmian Group är dedikerade att öka försäljningsandelen av produkter med lågt koldioxidutsläpp till 50% år 2022, därför förbättrar de konstant sina konstruktioner och processer. Fram till 2022 kommer Prysmian Group att ha investerat 450 miljoner euro genom ytterligare utveckling i hållbarhetsarbetet.