Prysmian storsatsar i Nässjö

2 min läsning Publicerad 20 juni 2024

Prysmian har tecknat ett avtal med Nässjö kommun om övertagande av 60 000 kvadratmeter mark i anslutning till den befintliga produktionsanläggningen. Marken kommer att användas för Prysmians vidare expansion i Nässjö som även omfattar ett stort investeringspaket.

”Vi investerar för att stärka Nässjös position som en spetsanläggning”, säger Prysmians Skandinavienchef Salli Hara.

 • data-srcset

  Prysmians Skandinavienchef Salli Hara, Sergio Ferrada som förrättade invigningen samt fabrikschef Fredrik Åberg framför kablingsmaskinen som utgör det första steget i fabrikens tillverkningsprocess.

 • data-srcset data-srcset

  Håkan Karlsson, produktionstekniker och Skandinavienchef Salli Hara utbringade en skål för Nässjö.

 • data-srcset data-srcset

  HR Advisor Kristina Hellqvist hällde bubbel i glasen.

  +4
 • data-srcset

  Zeqir Sali och Adam Bolmstam var två av alla medarbetare som firade med bubbel och tårta.

 • data-srcset

  Sergio Ferrada invigde den nya kablingsmaskinen med ett symboliskt klipp.

 • data-srcset

  Invigningen ägde rum i skiftbytet så att så många som möjligt kunde närvara.

 • data-srcset

  KA43 är namnet på den nyinvigda kablingsmaskinen som utgör grunden för vidare investeringar i Prysmians Nässjöfabrik.

 • Se alla bilder från invigningen

En bit av det stora expansionspusslet kom på plats i veckan när en ny kablingsmaskin invigdes. Markförvärvet och den nya produktionslinan är en del av ett omfattande investeringspaket i Nässjö, berättar Salli Hara.

– Som en del av en global koncern så konkurrerar vi alltid internt om investeringarna med andra anläggningar. Det är viktigt för oss att vara konkurrenskraftiga och det här är ett besked från ägarna att vi har visat att vi klarar av att omsätta investeringarna i affärer. Maskinen är en förutsättning för att vi inte ska få en flaskhals i produktionsflödet. Nu kan vi fortsätta med fler investeringar och öka vår produktionskapacitet. 

En spetsanläggning

Fabriken Nässjö är inne på sitt 47:e år, och de investeringar som görs nu bygger på den historiska tillväxten och utvecklingen, konstaterar Salli Hara.

– Prysmian i Nässjö har blivit en spetsanläggning för elnätskablar, för vår skandinaviska hemmamarknad men också på de övriga Nordeuropiska marknaderna. För att stärka den positionen ännu mer har vi, och kommer att fortsätta, investera i kompetens och kapacitet här i Nässjö.

Kabelsortimentet som Nässjöanläggningen specialiserar sig på är en nyckelprodukt när länder över hela världen förbereder sig för utmaningarna relaterade till elektrifiering och den gröna omställningen.

– Precis som i Sverige så klarar inte den europeiska elinfrastrukturen av att möta behoven gällande konsumtion och överföring, samtidigt som efterfrågan hela tiden växer. Det här är en efterfrågan som Nässjöfabriken kan bidra till att möta med sina kvalitetslösningar.

Så här såg det ut när Nässjö Näringslivs vd Claes Johansson, Prysmians Skandinavienchef Salli Hara och Joel Spångby, samhällsutvecklare på Nässjö kommun signerade markavtalet.

Viktig milstolpe

Salli Hara är mycket nöjd med engagemanget från Nässjö kommun och Nässjö Näringsliv:

– Vi har fått god stöttning i hela den här processen och jag känner mig trygg med att det kommer att vara så även i framtiden: med ett fortsatt positivt affärsklimat där man från kommunens sida anstränger sig att förstå vår affär och möta våra behov. Möjligheten att utöka med ny mark är en viktig milstolpe i vårt arbete med att bygga en hållbar verksamhet i Nässjö. Nässjös logistiska läge och goda järnvägsförbindelser innebär dessutom möjligheter för Prysmians framtida logistikbehov.

Ord som förstås är ljuv musik för Nässjö Näringslivs vd Claes Johansson:

– Det är fantastiskt att den här utvecklingssatsningen kommer till stånd. Det faktum att vi har ett stort globalt företag som väljer att engagera sig långsiktigt i Nässjö talar sitt tydliga språk. I förlängningen bidrar Prysmians engagemang till tillväxt och säkerställandet av befintliga och nya jobb.

Nässjös logistikläge driver produktion och transporter

Nässjös konkurrenskraftiga logistikläge erbjuder produktions- och logistikföretag en strategisk utgångspunkt där man effektivt når hela Norden och vidare ut i Europa. Närheten till stambanan, kombiterminalen, Riksväg 40 samt god tillgång på industrimark gör det attraktivt att etablera sig. Det här är några av satsningarna som har byggt Nässjös logistikläge:

2024
Prysmian tecknar avtal om övertagande av 60 000 kvadratmeter mark i anslutning till den befintliga produktionsanläggningen och sjösätter ett stort investeringspaket.
CEOS Fritzoes nya huvudkontor med produktionsslokaler och centrallager står klart.
Trafikverket beslutar att utöka sitt centrallager i Nässjö.
Trafikverket Fordonsresurser beslutar att öppna depå i Nässjö.
Krösatågens nya tågdepå invigs. Härifrån servas Krösatågstrafiken i fyra län.

2023
Höglands Logistik utökar med 10 000 kvadratmeter.

2021
Trafikverket och Jernhusen satsar 10 miljoner kronor på en ny järnvägsanslutning till Nässjö kombiterminal för ett Formel 1-upplägg med internationella skyttlar.
Industrilås påbörjar byggnationen av nya produktionslokaler.
Nordic Gateway och Lagerservice satsar i Nässjö och bygger nya lokaler.