Jysk får Nässjös Mångfaldspris 2024

3 min läsning Publicerad 28 maj 2024

Genom att fokusera på medarbetarnas språkutveckling i svenska har Jysks distributionscentral i Nässjö byggt sitt starka team. I dag har företaget medarbetare från 30 länder. Därför får Jysk Nässjös Mångfaldspris 2024.

 • Jysk får Nässjö Mångfaldspris 2024

  Med på bilden är från Claes Johansson, Bekim Lika, Yonatan Habte, Memli Polloshka, Ekaichek Rogers, Håkan Gustavsson, Emil Östlin, Sara Lindberg, Annika Löfgren och Erik Nygårds.

 • data-srcset

  I samband med prisutdelningen hölls det också avtackning för Annika Löfgren som nu går vidare mot nya utmaningar och äventyr. Emil Östlin, tillträdande logistikdirektör, tar över stafettpinnen.

 • data-srcset data-srcset

  Yonatan Habte kommer ursprungligen från Eritrea. ”Jysk har hjälpt mig att utvecklas. De är bra på att se vilka talanger man har och hur man jobbar – och sedan får man hjälpen man behöver för att komma vidare.”

  +2
 • data-srcset

  Efter tio års intensivt arbete med språkutveckling har Jysk i dag medarbetare från 30 olika länder – och det är en av anledningarna till att man nu får mångfaldspriset.

 • data-srcset

  Den här superläckra specialtårtan har komponerats av en av Jysks medarbetare.

 • ”Jysk ser möjligheterna med mångfald. De är värdiga vinnare av mångfaldspriset för att de under en lång tid har jobbat systematisk för att ta vara på de möjligheterna på bästa sätt”, sade kommunstyrelsens ordförande Sara Lindberg (i randig skjorta) när hon delade ut Mångfaldspriset tillsammans med representanter från Nässjö Näringsliv AB och Nässjö lärcenter.

– Fantastiskt roligt!, säger logistikdirektör Annika Löfgren som har varit med och byggt upp Jysks mångfaldsarbete i Nässjö:

– För oss handlar det givetvis om att vi vill säkra kompetensförsörjningen. Men inte bara. Vi vill också bidra till Nässjös utveckling. Sedan har vi naturligtvis en övergripande mångfaldsstrategi i Jysk-koncernen som alla bolag jobbar mot. Men jag skulle nog ändå vilja säga att Jysk i Nässjö har tagit det längst.

Språket är nyckeln

Det hela började 2015 med att Jysk deltog i projektet ”Yrkessvenska på arbetsplatsen”, även kallat ”Industri-SFI” som drevs av Nässjö kommun genom Nässjö lärcenter.

– Därefter har vi fortsatt själva med SFI-lärare på plats två dagar i veckan. Medverkan är frivillig, företaget står för halva tiden och medarbetaren för halva. Vi erbjuder också interna traineeutbildningar och nu i juni examineras den andra kullen blivande ledare, berättar Annika Löfgren.  

Jysks distributionscenter i Nässjö har 300 medarbetare och servar företagets butiker och e-handel i Sverige och Finland. Verksamheten pågår dygnet runt, fem dagar i veckan och har kapacitet för cirka 2 miljoner pallar.

Jysk driver också flera andra aktiviteter för att främja inkludering och mångfald.

– Vi har bland annat ett språkcafé på arbetstid och så har vi haft en matgrupp som hjälper till att lyfta fram köken från olika länder i vår personalmatsal. Målet är att vi ska lära känna varandra över nationalitets- och språkgränser för att bygga ett ännu starkare team, säger Annika Löfgren.

”Ingen dagslända”

Det är fjärde gången som Nässjös Mångfaldspris delas ut av Nässjö kommun och Nässjö Näringsliv AB. Tidigare pristagare är Industrilås, Nevotex och Quality Powder Coating.

– Jysk visar på både mod och klokskap genom att välkomna arbetskraft från över 30 länder i en strävan att skapa en miljö som hyllar olikheter, uppmuntrar innovation och driver organisationen framåt. Jysks tydliga strategi och framgångsfaktor är medarbetarnas språkutveckling i svenska vilket skapar förutsättningar för en arbetsplats som förenar människor, inte bara på Jysk utan även ute i samhället. Som anställd på Nässjö lärcenter är jag stolt över det goda samarbete vi har haft med Jysk, säger Tommy Gustafsson på Nässjö lärcentrum och får medhåll av Erik Nygårds som är affärsutvecklare på Nässjö Näringsliv AB:

– Det som verkligen sticker ut är att Jysk har hållit på så länge i sitt arbete för ökad mångfald. Det är ingen dagslända utan tvärtom ett långsiktigt och målmedvetet arbete som lett till där man är idag. Det är också fantastiskt roligt att se hur medarbetare har kunnat växa i Jysk-organisationen. Från nyanländ med mycket begränsade kunskaper i svenska, till att bli teamledare på bara några år – det är sånt som imponerar! 

Ambitiös plan framåt

Nu ser Jysks tillträdande logistikdirektör Emil Östlin fram emot att ta över stafettpinnen:

– Vi kommer givetvis att fortsätta vårt arbete med språkutveckling som har varit den stora framgångsfaktorn lokalt här i Nässjö. Vi vet att det finns en stor andel potentiella medarbetare med invandrarbakgrund. Samtidigt är vi en del av i Jysks centrala strategiska arbete på temat mångfald, jämlikhet och inkludering. Hittills har vi jobbat mycket med språksvaga grupper men det finns fler områden att engagera sig i.

Jysk ser möjligheter med att förena olika nationaliteter, kulturer och etniciteter under samma tak. Att alla talar samma språk är en viktig förutsättning för en god sammanhållning på arbetsplatsen och en hållbar integration i samhället. Erbjudande av språkcafé, webbaserad inlärning av ”Swedish 4 real”, särskild yrkessvenska i samarbete med Nässjö lärcenter är några exempel på Jysks kreativitet för ett gemensamt språk inom ramen för Jysks språkutvecklings strategi. Ledningen tror på mångfald och tränas i förståelse för kulturella olikheter som kan bidra till att hitta nya innovativa lösningar för Jysks utveckling nu och i framtiden. Jysk har genom ett långsiktigt, uthålligt och systematiskt arbete förtjänat årets mångfaldspris.

Juryns motivering

Jysk ser möjligheter med att förena olika nationaliteter, kulturer och etniciteter under samma tak. Att alla talar samma språk är en viktig förutsättning för en god sammanhållning på arbetsplatsen och en hållbar integration i samhället. Erbjudande av språkcafé, webbaserad inlärning av ”Swedish 4 real”, särskild yrkessvenska i samarbete med Nässjö lärcenter är några exempel på Jysks kreativitet för ett gemensamt språk inom ramen för Jysks språkutvecklings strategi. Ledningen tror på mångfald och tränas i förståelse för kulturella olikheter som kan bidra till att hitta nya innovativa lösningar för Jysks utveckling nu och i framtiden. Jysk har genom ett långsiktigt, uthålligt och systematiskt arbete förtjänat årets mångfaldspris.