Historiskt beslut klubbat – 722 miljoner kronor ska investeras i Nässjö

2 min läsning Publicerad 26 augusti 2020

En ny tågdepå ska byggas i Nässjö för maximalt 722 miljoner kronor. Beslutet klubbades igenom under regionfullmäktige den 25 augusti. ”Detta är den enskilt största investeringen som regionen gör under den här mandatperioden”, sade Marcus Eskdahl (S) i en intervju med oss den 8 april 2020.

Bilden visar tågdepån som ska byggas intill Nässjö kommuns stationsområde.
I förstudien har man tagit fram bilder på hur tågdepån kan komma att se ut. Ovan bild är en av dem. Foto: Regionfastigheter.

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik ta i drift nya och större eldrivna Krösatåg. För att kunna ta hand om tågen krävs en ny tågdepå som ska byggas intill stationsområdet i Nässjö. Fastigheten ska arrenderas av Trafikverket på 50 år och själva byggnationen och driften av depån svarar ett separat, helägt bolag av Region Jönköpings län.

– Tågdepån är en välkommen satsningen som stärker Nässjö kommun ytterligare som järnvägsstad och logistikkluster. Satsningen skapar nya arbetstillfällen och bättre förutsättningar för kollektivresor i både Jönköpings och Kronobergs län, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

– I förstudien har det diskuterats om det ska byggas tre eller fyra verkstadsspår. Under tisdagen blev det klart att fyra spår ska byggas, vilket innebär att vi har alla möjligheter framåt att fortsätta utveckla kollektivtrafiken, fortsätter han.

– Vi har länge pratat om att vi vill bidra till att fortsätta utveckla Nässjös roll i järnvägsbranschen. Nu gör vi något konkret som verkligen markerar Nässjös betydelse i tågsverige – både idag och i framtiden, sade Marcus Eskdahl (S), i en intervju med oss den 8 april. Marcus är regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Ny tågteknikerutbildning kan bli aktuell i Nässjö

I Nässjö verkar runt 35 järnvägsföretag och järnvägskompetensen är stor. Nässjöakademin driver yrkeshögskoleutbildningar i kvalificerad kontaktledningstekniker och lokförare. Just nu genomför även Framtidens Järnväg ett samarbetsprojekt kring en framtida tågteknikerutbildning.

– Under de närmsta fem åren behövs runt 1000 tågtekniker. I dagsläget finns ett fåtal utbildningar till tågtekniker på eftergymnasial nivå och antalet elever som utexamineras från dessa utbildningar täcker ca 25% av anställningsbehovet hos företagen. Därför tittar vi just nu på att ta fram en ny utbildningsmodell för tågtekniker. Syftet med studien är att underlätta för en tänkbar utbildningsanordnare i Nässjö och därmed stötta den nya tågdepå-satsningen med kvalificerad personal, säger Hans Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg och verksamhetsutvecklare för Nordic Infracenter, som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB.

Studien är startad och kommer att pågå under 6-9 månader. Resultatet kommer att presenteras på Nordic Infracenters hemsida.

>> Läs mer om satsningen på Region Jönköping Läns hemsida