Rekordmånga sökande till Nässjöakademins järnvägsutbildningar

1 min läsning Publicerad 20 augusti 2020

När ansökan stängde till YH-utbildningarna kvalificerad kontaktledningstekniker och lokförare i lördags hade rekordmånga sökt till båda utbildningarna. Antalet sökande till lokförarutbildningen sticker ut mest med 415 personer, vilket är en ökning med 125 % sedan förra året.

Petra Thorsen, före detta elev hos Nässjöakademin. På bilden syns hon bredvid ett tåg.
Petra Thorsen gick lokförarutbildningen hos Nässjöakademin 2017. Idag jobbar hon hos Green Cargo. Foto: Nässjöakademin.

– Det är ett fantastiskt intresse som vi är mycket glada och stolta över. Det visar verkligen att Nässjöakademins järnvägsutbildningar är eftertraktade och att det finns ett stort intresse att jobba inom järnvägen, konstaterar Thomas Gustafsson som är utbildningsledare för både lokförarutbildningen och kontaktledningsutbildningen. 

Med årets söktryck är underlaget för att fylla kontaktledningsutbildningens 15 platser och lokförarutbildningens 25 platser väldigt god. För branschen är detta viktigt eftersom nya medarbetare fortfarande är efterfrågade och då speciellt med järnvägsteknisk kompetens.

Så går urvalsprocessen till

För de sökande till lokföraryrket startar nu en urvalsprocess och alla kommer att få göra ett inledande webbtest. Klarar man det väntar sedan psykologtester. De sökande som klarar de tre sammanlagda testerna graderas sedan, och de 25 med bäst testresultat och som dessutom uppfyller Transportstyrelsens medicinska krav, erbjuds sedan plats.

Thomas Gustafsson på Nässjöakademin. Thomas är utbildningsledare för både lokförarutbildningen och kontaktledningsutbildningen på Nässjöakademin.
Thomas Gustafsson. Foto: Nässjöakademin

– I år är såklart konkurrensen stenhård och på grund av Covid-19 kommer vi att få sprida ut testperioden för att göra det så säkert som möjligt för våra deltagare, men i november räknar vi med att vara klara med antagningarna, säger Thomas Gustafsson.

Kvalificerad kontaktledningstekniker och lokförare är båda ettåriga YH-utbildningar med utbildningsstart i januari 2021.