Video: 3PL-duons jättebygge börjar ta form i Nässjö

2 min läsning Publicerad 23 september 2021

En kolossal lagerhall växer fram i Nässjös industriområde Södergården. Det är systerbolagen Nordic Gateway och Lagerservice som står bakom satsningen. Tillsammans investerar de i en ny, gemensam fastighet.

 • data-srcset

  Nordic Gateway, Lagerservice och byggentreprenör JL Byggtjänst framför fastigheten. Från vänster står Dennis Karlsson, platschef för JL Byggtjänst, Lars-Evert Johansson, vd för JL Byggtjänst, Andreas Hagejärd, platschef för Nordic Gateway och Peter Jonsson, platschef för Lagerservice.

 • data-srcset data-srcset

  JL Byggtjänst och systerbolagen har samarbetat vid flera tillfällen tidigare.

 • data-srcset data-srcset

  Fastigheten är 32 000 kvadratmeter stor. Till en början kommer Lagerservice och Nordic Gateway nyttja 20 000 kvadratmeter.

  +10
 • data-srcset

  Takhöjden är som allra högst 14 meter.

 • data-srcset

  Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv, diskuterar projektet tillsammans med Andreas Hagejärd, Nordic Gateway och Dennis Karlsson, JL Byggtjänst.

 • data-srcset

  ”Här kommer huvudentrén att vara”, berättar Peter Jonsson, när han visar oss runt.

 • data-srcset

  Byggnationen är i full gång.

 • data-srcset

  ”Vi håller tidsplanen trots råvarubristen”, berättar Lars-Evert Johansson, vd på JL Byggtjänst.

 • data-srcset
 • data-srcset
 • data-srcset

  Från Lagerservices och Nordic Gateways tomt skymtar både Jysks höglager och Prysmian Groups produktionslokaler.

 • data-srcset
 • data-srcset

  Lagerservice och Nordic Gateways fastighet från luften. Tvärsöver gatan ligger Industrilås tomt och i dagsläget är tre tomter färdigterraserade i området och ute till försäljning.

 • Klicka på bildspelet för att se alla bilder.

Sommaren 2020 blev det officiellt att Lagerservice och Nordic Gateway köper 59 000 kvadratmeter mark i Södergårdens industriområde. Nässjöbolagen tillhör moderbolaget Linab Invest och verkar båda inom tredjepartslogistik, fast i olika lokaler. Genom att samlokalisera företagen under ett och samma tak blir synergieffekten stor och möjligheten att expandera ännu större.

– Vi växer och vi vill fortsätta växa med både nya och befintliga kunder. Den nya fastigheten skapar rätt förutsättningar för oss att kunna göra den resan, säger Peter Jonsson, platschef för Lagerservice.

– Idag är vi totalt 50 personer i de båda bolagen och vår förhoppning är att vi är betydligt fler inom tre till fem år, säger Andreas Hagejärd, platschef för Nordic Gateway. 

32 000 kvadratmeter stor

Den nya fastigheten är 250 meter lång och 117 meter bred med 14 meter i takhöjd. Från början var planen att bygga fastigheten i etapper. Först 27 000 kvadratmeter, sedan 5000 till efter fem år. Men efter ytterligare projektering har man beslutat att bygga allt på en gång. 

– Vi ser att det är betydligt mer förmånligt att bygga 32 000 kvadratmeter från början. I stället för att ha två byggprocesser, har vi nu en, vilket innebär att verksamheten kan flyta på utan att störas av framtida byggnationer, säger Andreas Hagejärd.

Byggnaden ligger i en ny del av Södergårdens industriområde. Här har Nässjö kommun nyligen blivit färdig med att terrassera fler tomter och Industrilås, som köpte 59 000 kvadratmeter mark 2020, är i startgroparna för sin byggnation.

– Södergården är ett attraktivt verksamhetsområde som kommunen just nu satsar extra hårt på. Här verkar bland annat Jysk, Flokk, Prysmian Group och W.A.C. Recycling sedan många år tillbaka och via den befintliga ringleden kommer man snabbt ut på riksväg 40 som leder till E4:an, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

Det är även i Södergårdens Industriområde som Lagerservice och Nordic Gateway har sina nuvarande lokaler.

– Lagerservices fastighet kommer Jysk att ta över och Nordic Gateways fastighet, som är 5 500 kvm, är ute till försäljning, säger Peter Jonsson.

Då planeras fastigheten stå klar

Inflyttning beräknas ske efter semestern 2022. Byggentreprenör JL Byggtjänst har varit i gång sedan april och fått stommen på plats och påbörjat tak och väggar.

– Vi håller tidplanen trots den rådande råvarubristen som gör att vi får ändra om i vilken ordning vi gör saker, men vi står inte still. Byggnationen fortgår, säger Lars-Evert Johansson, vd för JL Byggtjänst.


Pressmeddelande

Denna nyhet finns som pressmeddelande som är fritt att ladda ned och använda. Länka gärna till nnab.se om du använder våra bilder eller texter.