Trenden: Nässjö är det nya navet

4 min läsning Publicerad 16 november 2023

Allt fler väljer att förlägga sina huvudkontor och regionkontor till Nässjö. ”Det här är ett helt nytt läge. Vi kommer att vässa vår marknadsföring ännu mer för att fånga upp de här aktörerna”, säger Nässjö Näringslivs VD Claes Johansson.

Nässjös goda kommunikationsläge utgör en magnet för företagsetableringar.

Trenden är tydlig. Många företag och organisationer i tillväxt letar efter nya lägen. Och allt fler väljer Nässjö som nytt centrum. 

– Vi ser det som en bekräftelse på Nässjös utmärkta kommunikationsläge. Nässjö är en knutpunkt för hela södra Sverige. Oavsett var medarbetare eller kunder finns så kan de ta sig hit snabbt, säkert och miljövänligt med tåg – nationellt och regionalt, konstaterar Claes Johansson och nämner den expansiva hållbarhetskoncernen Vinning som exempel:

– Vinning växer i hela Sverige med målet att vara uppe i ett 40-tal anläggningar inom tre år. Sedan tidigare driver man produktionsanläggning här i Nässjö och har nu även valt att förlägga sitt koncernkontor, med ett 20-tal medarbetare, hit.

Jysk, som sedan länge driver sitt stora Nordenlager här, hör också till dem som ökar sitt fokus på Nässjö. Företaget har byggt ett nytt utbildningscenter för sin retailorganisation. Flera hundra medarbetare från butiker i Sverige och Finland kommer till Nässjö för att gå utbildningar inom ledarskap och försäljning. I anslutning till centret har Jysk även byggt egna hotellrum.

Omexom Institutes nya utbildningscentrum i Nässjö kommer att utbilda medarbetare och branschkollegor från hela Sverige, berättar verksamhetsledare Jimmy Andersson.

De utbildar hela Sverige

En annan stor aktör är Omexom, ett globalt företag inom elkraft, järnväg och elektrifiering som just nu bygger kontor på Sörängsområdet. Omexom i Nässjö kommer att samla två tidigare regionkontor under ett och samma tak tillsammans med ett nytt, nationellt utbildningscentrum.

Omexom Institute är en ledande utbildare inom elkraft och elektrifiering. 

– I första hand erbjuder vi utbildningar för medarbetare inom VINCI Energies-koncernen som vi tillhör, men vi välkomnar även deltagare från andra aktörer i branschen, berättar Jimmy Andersson som är verksamhetsledare för Omexom Institute. 

Under 2023 utbildar Omexom Institute cirka 500 personer, ett antal som kommer att öka när verksamheten drar i gång i Nässjö lagom till hösten 2024.

– I den nya anläggningen får vi en helt ny skolsal, kontorsdel, egna labb och verkstäder samt en utomhusdel på 11 000 kvadratmeter. Vi ser stor potential och anställer fler medarbetare: bland annat lärare och en administratör.

Att valet föll på Nässjö beror framför allt på kommunikationer och tillgänglighet, säger Jimmy Andersson. 

– Att vi kunde få tillgång till så mycket mark utomhus var absolut avgörande tillsammans med läget som järnvägsknut. Det finns goda möjligheter att ta sig hit, övernatta och äta gott. Vi kommer under första kvartalet nästa år att knyta kontakterna kring logi och spis.

Ökar inom tjänstesektorn

Samtidigt väljer också många offentliga verksamheter att satsa på Nässjö. Region Jönköpings län har investerat 722 miljoner kronor i en nya tågdepå som ska serva Krösatågstrafiken i fyra län. Parallellt investerar man 198 miljoner kronor i ett nytt länsarkiv som kommer att ge arbetstillfällen och bli en destination både regionalt och nationellt. Också Polisen har valt Nässjö som centrum för kommunikationen i tre län. Polisens nya kontaktcenter, PKC, kommer att finnas i det tidigare SML-huset ett stenkast från järnvägsstationen. Med mer än 100 medarbetare är kommunikationerna till och från jobbet mycket viktiga, säger Claes Johansson som understryker att Nässjös betydelse som kommunikations- och logistikcentrum nu får en ytterligare dimension. 

– Vi har ett fortsatt fokus på tillverkning, lager och logistik. Men det som händer just nu är att Nässjö får en ny betydelse inom tjänstesektorn. Vi ser en stark tillströmning av administrativ kompetens och ledningskompetens.

Service och upplevelser 

De goda kommunikationsmöjligheterna underlättar för företagen att knyta till sig kompetens från andra städer och regioner. Genomtänkt lokal logistik med biogasbussar i strategiska slingor gör det dessutom möjligt att ta sig ända fram.  

– Det faktum att vi både kan erbjuda industrimark och bra kontorslokaler i anslutning till Resecentrum är en fördel. Man kan enkelt få till skräddarsydda lösningar för organisationens samtliga funktioner.

Samtidigt har Nässjös expansion inom andra områden gjort kommunen attraktiv att bo i och besöka.

– Fler bostäder och många olika bostadsformer beroende på målgrupp, ett bra utbud av service, shopping, restauranger och upplevelser gör Nässjö till en komplett destination. Vår förhoppning är naturligtvis att den här ska bidra till att utveckla de här verksamheterna ännu mer.

För kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, Sara Lindberg, speglar utvecklingen kommunens vision:

– Nässjö kommun har visionen att vara ”världens rum för människor och möten”. De här satsningarna visar tydligt att det är dit vi är på väg. Kommunikationsläget har länge lyfts fram av lager- och logistikföretag och det är så roligt att höra att företag inom tjänstesektorn också lockas hit av just de goda kommunikationsmöjligheterna – hit till Nässjö.