Storsatsning – Länsarkiv byggs i Nässjö!

3 min läsning Publicerad 7 december 2022

Regionfullmäktige har tagit beslut om att Region Jönköpings län ska bygga länsarkiv i Nässjö. Satsningen räknas kosta 198 miljoner kronor.

Förslaget om ett nytt länsarkiv i Nässjö var uppe i regionstyrelsen, där förslaget inte fick några protester. Det togs vidare till regionfullmäktige där förslaget åter igen gick igenom.

En ritning av det nya länsarkivet i Nässjö.
Mia Frisk, Kd. Bild från Region Jönköpings län.

– Jag är glad att vi äntligen har fattat ett beslut om att bygga ett arkivhus i Nässjö. Det innebär att vi samlar allt material på ett ställe, värnar ett viktigt kulturarv och tillgängliggör det för forskning. Placeringen i Nässjö är strategisk eftersom det är en viktig knutpunkt för tåg, säger Mia Frisk (Kd), regionstyrelsens ordförande.

Rachel De Basso, S. Bild från Region Jönköpings län.

– Vi gör långsiktiga satsningar i Nässjö på både sjukhusarkiv och tågdepå för regionen, vilket innebär nya arbetstillfällen. Det känns positivt att investera i Nässjö och utveckla tillväxt i hela Jönköpings län, säger regionråd Rachel De Basso (S), som tillträder ordförande i regionstyrelsens i januari.

Nässjö – en central plats

Byggnaden placeras i det framtida området västra staden, i hörnet av Brogatan och Fiskaregatan. Med ett gångavstånd från resecentrum.

– Närheten till kommunikationer är en stor och avgörande del i varför Nässjö får det, det är en topplacering nära resecentrum. Människor får en enkel tillgång att hälsa på, berättar Per Isaksson från Region Jönköpings län.

Marcus Eskdahl, S. Bild från Region Jönköpings län.

– Vi ville ha en så central plats som möjligt. Även om det kommer bli en del digitalt i framtiden, så är Nässjö viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. En central plats – inte bara i Jönköpings län, utan även nationellt. Här kommer forskare kunna åka från våra storstäder och besöka arkivet, säger Marcus Eskdahl (S), vice ordförande och regionråd.

Jeanette Söderström (S) och Per Eriksson (C) vid tomten där länsarkivet kommer byggas.

Förutom att Nässjö har nära till kommunikation lyfter Per Eriksson (C) även att samarbetet med kommunen har fungerat bra:

– Jag tror det handlar om två saker, dels kommunikationen, dels att Nässjö kommun har visat ett stort intresse i att få det hit. Nässjö Kommun och Nässjö Näringsliv har mönstrat upp bra och hittat bra lösningar för att det ska bli av, säger Per (C).

– Det har varit en lång process som vi arbetat med under flera år, så det är extra roligt när det går igenom. Som Nässjöbo står det lite närmre hjärtat, säger Jeanette Söderström (S).

En stor framtidssatsning

Byggnationen räknas kosta 198 miljoner kronor:

– Det är en jättestor satsning. Det är en framtidssatsning på 198 miljoner för regionens samlade dokument och handlingar. Här kan vi utifrån lagstiftningen tillhandahålla viktigt material för framtiden, om patienter exempelvis. Även Folkrörelsearkivet finns med i satsningen och här kommer handlingar för alla föreningar bevaras så vi säkrar upp materialet en lång tid framöver, fortsätter Marcus Eskdahl (S).

I dagsläget är dokumenten förvarade på spridda platser över ett stort geografiskt område. Det har inte heller skötts ordentligt, utan det har man löst efter hand. Det är viktigt att samla allt på ett ställe – vilket nu kommer bli möjligt.

– Det viktigaste är att det blir ett rejält omtag för att sköta arkiveringen lagligt och efter de regelverk från myndigheter som finns, säger Per Eriksson (C).

Nya arbetstillfällen

Det innebär förvaring av dokument i både pappersform och digital form. Dokumenten av papper kräver 52 mil i hyllplats. Däremot kommer byggnaden inte enbart vara förvaring av dokument. Utan också ett öppet arkiv för forskning och en arbetsplats för regionens anställda.

Eftersom arkivet kommer vara bemannat innebär det nya arbetsmöjligheter. Man vet idag inte hur många tjänster det kommer handla om, men man vet att det kommer behövas folk.

– Läget och det nya fräscha arkivet ökar chansen för att attrahera människor vid rekryteringen , säger Per Isaksson (rjl).