Sävjo Plastic – snusindustrin växer mest och snabbast

2 min läsning Publicerad 24 oktober 2022

Sävjo Plastic startades 1967 av Yngve Johansson. Företaget fick sitt namn av Sävsjö och Johansson, säv-jo. Under 1991 köpte Tommy Asterhed företaget och har sedan dess verkat i bolaget.  Anders Ragnarsson anställdes 2016 och gick sedermera in som delägare i bolaget 2019.

Anders Ragnarsson bland deras snusdosor på lagret.

Snusdosor växer mest och snabbast

Från att deras huvudproduktion var kjolskydd när de startade till att snusdosor har tagit över den större delen av marknaden, har lett till en snabb tillväxt. Idag produceras en halv miljon snusdosor per dygn, och förväntas bli mer. De delar upp produktionen mellan deras lokaler: snusdosor produceras i Bodafors och resterande produktion sker i Sävsjö. Sävjo Plastic har 35 kunder som köper snusdosor, vilket innebär att en stor mängd behöver produceras.

Växer ur lokaler

Det är andra gången Sävjo växer ur deras lokaler på fem år. 2017 växte Sävjo Plastic ur sina lokaler i Sävsjö och hittade en lokal i Bodafors där de kunde fortsätta växa, samtidigt som de hade kvar den i Sävsjö. De växer nu återigen ur sina lokaler och ska flytta in i en tredje lokal, som även den ligger i Bodafors. De har gått ifrån 6 till 24 anställda på några år.

Under förra hösten anställdes tre nya medarbetare och nu är ytterligare tre på ingång. Anders Ragnarsson berättar att de satsar mer på yngre arbetskraft för att sänka medelåldern och öka chansen för att företaget drivs vidare när de själva blir för gamla.

 – Vår utveckling är till största del vår personals förtjänst. De är positiva och engagerade. De jobbar för att själva vara nöjda i slutet av dagen vilket är superroligt, säger Anders Ragnarsson.

 De behöver också bli fler tjänstemän, eftersom Tommy och han själv fortfarande är de enda på kontoret.

– Vi behöver bli fler för att hinna förstärka i den takt som vi växer, säger Anders.

Tillväxt och satsningar

Inte tar det stopp där. Förutom att de växer ur deras lokaler har de en omsättning 100 miljoner. För 8 år sedan låg den på 7 miljoner, alltså en stor tillväxt. För någon vecka sedan hade de all time high i produktion, som de nu försöker slå igen.

 – Vi gasar hela tiden och satsar vidare, säger Anders Ragnarsson.

 De har dessutom investerat i en lastbil som ska ta körningarna mellan Sävsjö och Bodafors, energisnåla och miljövänliga maskiner, utvecklar miljövänliga snusdosor och anställer fler personal. Anders berättar att de har ribban högt för en bra produktion och bra kvalité. De utvecklar snusdosorna hela tiden och ser att konkurrenter tar inspiration från dem.

Miljömedvetna

Miljöfrågan blir alltmer viktig, men Sävjo Plastic tog beslutet om att bli mer miljövänliga för flera år sedan. De har miljöcertifierat sig inom både ISCC och ISO, har energimedvetna maskiner som drar hälften så mycket som en vanlig maskin, använder tallolja och återanvänd frityrolja i deras produktion samt att alla anställda har elhybrider. Sävjo Plastic utvecklar dessutom en komposterbar snusdosa av ostronskal, som kan bli en revolutionerande lösning.

 – Vårt mål är att använda enbart återanvändbara produktioner, avslutar Anders.