Så stöttar Nässjö kommun företagen genom coronapandemin

2 min läsning Publicerad 27 maj 2020

Under den rådande coronapandemin har Nässjö kommun sett över vilka aktiviteter och insatser som de kan bidra med för att underlätta för näringslivet att ta sig igenom krisen.

Nässjö kommun förlänger tidsperioden för uteserveringar, något som Café Princess kommer att nyttja. ”Vi kommer att ha kvar uteserveringen så länge vädret tillåter”, säger Carolina Romare, butiksansvarig för Café Princess.

Coronaviruset påverkar näringslivet i Nässjö kommun på flera sätt, och kommunens företagare möter olika typer av utmaningar. Därför har Nässjö kommun tagit fram en rad åtgärder för att stötta näringslivet och här kan du läsa om några av de insatser som görs.

  • Handelsföretag kan låna marknadsstånd av kommunen utan extra kostnad för att kunna bedriva sin verksamhet utomhus. 
  • Nässjö Industriby och Linden, som är kommunala fastighetsbolag, erbjuder hyresrabatt till sina hyresgäster med hjälp av stöd från staten. Den sänkta hyran gäller från den 1 april till den 30 juni och innebär att hyresgästen betalar 50% av hyran, fastighetsägaren 25% och staten 25%. För att få ta del av stödet behöver man finnas inom vissa SNI-koder, men framförallt berör stödet handelsföretag.
  • Tidsperioden för uteserveringar har förlängts.
  • Tillsammans med fastighetsägare och handel finansierar kommunen ett projekt på Stortorget. Syftet med projektet är att skapa ett trevligt och tilltalande rum utomhus, där man med fysisk distans till varandra ska kunna träffas på ett säkert sätt, vilket i sin tur ska gynna handeln i Nässjö city. >> Läs mer om detta på kommunens hemsida
  • Nässjö kommun driver ett flertal kampanjer med budskap som ska gynna den lokala handeln. De bedriver bland annat en digital kampanj som knyts runt hashtagen #handlalokaltinässjö och de har skapat ett magasin med syfte att inspirera invånare att hemestra i sommar, alltså att semestra i närheten av hemmet. Magasinet har skickats ut till alla hushåll i kommunen och marknadsförts i både lokal press och sociala medier. Som en förlängning av magasinsutskicket finns även en plan för hela våren och sommaren för att fortsätta jobba med temat hemestra och att lyfta besöksmål och aktiviteter runt om i kommunen via olika kommunikationsinsatser. 
  • Nässjö kommun har tagit fram en plan riktad till besöksnäringsföretag som innefattar personliga möten med företagen för att informera om digitala hjälpmedel och vad kommunen kan bidra med.

Stöd från Nässjös näringslivsbolag

Vi på Nässjö Näringsliv AB, som ägs till 5% av Nässjö kommun och 95% av näringslivet, erbjuder även stöd till dig som företagare. Hos oss är du välkommen för att få rådgivning, få hjälp med att hitta och hyra ut personal, hitta rätt typ av ekonomiskt stöd och komma i kontakt med rätt person, befattning eller kompetens. I en tidigare nyhet kan du läsa mer om hur vi stöttar våra intressenter och företagen i Nässjö kommun. >> Gå till nyheten