OneDoor-metoden gör fortfarande succé

3 min läsning Publicerad 25 januari 2024

Med mer än 20 år på nacken är OneDoor-metoden ett av de mest etablerade näringslivskoncepten i Sverige – dessutom varumärkesskyddat – och många av landets kommuner har lyssnat och lärt av Nässjö när de har utvecklat sina kontakter med företagen.

Nässjös framgångsrika OneDoor-koncept bygger på stort engagemang mellan olika parter. Här ett antal representanter för ”innerdörren”. Från vänster kommunalrådet (KD) Kent Karlsson, gymnasiechef Richard Weibull från Brinellgymnasiet, kommunalrådet (C) Sofia Holm Karlsson, Stina Granberg-Lindor som är utvecklingschef vid Nässjö Kommun, Helen Tarenius som är utbildningschef vid Nässjöakademin, Sara Lindberg som är kommunstyrelsen ordförande, kommundirektör Malena Tovesson samt  Claes Johansson, VD för Nässjö Näringsliv.
Alla parter inom OneDoor-metoden, där kommunledningen är projektägare och Nässjö Näringsliv har rollen som projektledare mot företagaren.

Hallå där! Claes Johansson, VD för Nässjö Näringsliv. OneDoor-metoden som är Nässjös eget snabbspår för företag fortsätter att göra succé. Vad är det senaste projektet i framgångssagan?

– Region Jönköpings nya länsarkiv är ett exempel på ett fantastiskt lyckat OneDoor-projekt. Här föll valet på Nässjö i konkurrens med länets övriga 12 kommuner. Jag är säker på att just det metodiska arbetet och samverkan mellan de olika aktörerna var avgörande för framgångarna.

Vad är OneDoor?

– OneDoor är ett snabbspår för företag som vill etablera sig eller utvecklas i Nässjö kommun. Det kom till på 2000-talet när vi på Nässjö Näringsliv lite frustrerat konstaterade att vi inte fick möjlighet att följa upp företagens förfrågningar hela vägen. Vi hjälpte till med affärsrådgivning och tipsade om kontakter vid etablering men det var sällan som vi fick veta hur det hade gått. Därför utvecklade vi OneDoor-metoden – och det är precis som det låter. Som företag har du en väg in och den går via oss på Nässjö Näringsliv. OneDoors devis är ”Metoden för snabb, smidig service och goda råd i förtroende!

Hur går det till?

– Vi blir kontakten som håller samman företagets externa behov kring en expansions- eller etableringsidé. Våra affärsutvecklare hjälper till med att lysa igenom projektet och hjälpa företaget att fatta rätt beslut: det kan ju till exempel visa sig att det är mer fördelaktigt att hyra befintliga lokaler än att bygga nytt. Vi samordnar företagets kontakter med kommunens olika förvaltnings- och serviceavdelningar – från bygg, till miljö- och hälsa, energi, vatten och avlopp. Vi involverar även berörda myndigheter, regionen, utbildning och arbetsförmedling, finansiering, konsulter med spetskompetens och våra kontakter med Almi, Business Sweden och Science Park. Under hela processen följer vi upp och säkerställer att allt rullar på utan stoppklossar. Om någon till exempel vill etablera sig eller satsa i Nässjö så finns vi med hela vägen från strategi till markanskaffning till bygglov, VA, el och fiber, entreprenad, personalförsörjning, logistiklösningar med mera. Vi arbetar systematiserat med tillväxt samt affärs- och styrelseutveckling från start till mål. Hos oss utgår allt från företagens behov.

Vad är det som är unikt med OneDoor?

– Många jobbar i dag på samma sätt men fokuserar då främst på de kommunala funktionerna. Att OneDoor även integrerar kompetensförsörjning och utvecklingsfrågor med externa konsulter – både via vårt upparbetade specialistnätverk och Nässjö Näringslivs 380 intressentföretag – anser jag är unikt. De finansiella kontakterna och kopplingarna till nationella och internationella nätverk är också en styrka. Vi har även förmånen att få jobba långsiktigt med besjälade medarbetare som har en mycket omfattande erfarenhet. Att Nässjö Näringsliv dessutom drivs i bolagsform gör att vi kan erbjuda sekretess.

Vilka verksamheter har nytta av OneDoor-metoden?

– Alla företag eller organisationer som vill starta, etablera sig eller utveckla en befintlig verksamhet i Nässjö kommun. Man behöver alltså inte ha en nyetablering eller bygga nytt för att ha glädje av konceptet. Och, det är väldigt viktigt: det spelar ingen roll om ditt företag är stort eller litet. Här får alla samma service och bemötande.

Tappar ni aldrig tempot?

– En av anledningarna till att OneDoor-metoden fortfarande fungerar så bra är att vi inte lutar oss tillbaka. I stället siktar vi på att lära nytt och utveckla vår verksamhet varje dag. Vi jobbar bland annat med regelbundna avstämningar av arbetssätt och pågående projekt med kommunens olika förvaltningar och kommunledningen – något som vi kallar för ”innerdörren!.