Nytt besked: Regeringen föreslår ytterligare krisåtgärder för företagare

2 min läsning Publicerad 10 november 2020

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Finansminister Magdalena Andersson presenterade de nya krisåtgärderna under gårdagens pressträff. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Under regeringens pressträff den 9 november presenterades flera förlängningar av åtgärder till följd av den pågående coronapandemin. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Är du företagare i Nässjö kommun och funderar på att söka stöd? Vi på Nässjö Näringsliv kan hjälpa dig att leta efter rätt typ av stöd till ditt företag och erbjuder även personlig rådgivning, förmedling av kontakter och personalmatchning. Läs mer här

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Omställningsstöd i tre ytterligare månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag. 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Redan i mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. 

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021.

>> Läs mer på Regeringens hemsida