Nässjös kombiterminal växlar upp

4 min läsning Publicerad 10 december 2021

Trafikverket satsar 10 miljoner kronor på en ny järnvägsanslutning till Nässjö kombiterminal, som blir en del av den nya Europakorridoren. Samtidigt investerar Jernhusen i en utbyggnad av terminalen. ”Det här är en strategiskt viktig satsning på hållbara godstransporter”, säger Mattias Östergren som är verksamhetschef  för Nässjö kombiterminal på Jernhusens fastighet.

Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv och Mattias Östergren, verksamhetschef för Nässjö kombiterminal.
Bilden är tagen i Göteborgs Hamn och visar platsen dit tågen kommer för att lasta och lossa sitt gods. Foto: Göteborgs Hamn

Nässjö förstärker sin position som ett av Sveriges ledande logistikcentrum med ett pit stop i bästa Formel 1-stil. I december invigs en ny anslutning till Nässjö kombiterminal som gör det möjligt att ta in långa tåg i direkt access. Satsningen har möjliggjorts av Trafikverket som har investerat 10 miljoner kronor i ombyggnation och nya signalsystem.

Den nya tekniken gör det också möjligt att koppla upp Nässjö kombiterminal mot det internationella europeiska korridorsnätverket på ett effektivare sätt än tidigare. Resultatet är att operatörerna kan angöra Nässjö snabbt och enkelt även med maxlast.

– Anslutningen är resultatet av ett mångårigt och intensivt samarbete mellan Trafikverket, Jernhusen och terminaloperatören Nässjö kombiterminal, konstaterar Magnus Gustavsson som är utredare för godstrafik på Trafikverket:

– Det här kommer att gynna järnvägens konkurrenskraft. En nära samverkan mellan alla parter och uppbackningen från  Nässjö Näringsliv AB och Nässjö kommun, ökar möjligheterna till en bra lösning som gör att transporterna kan komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Hållbara transporter

Nässjö är redan nu en av Sveriges största torrhamnar för intermodala transporter med trafik till kontinenten, Göteborgs hamn och övriga Norden.

– Att så många olika aktörer väljer att satsa på Nässjö är ett kvitto på att vi har en central roll i utvecklingen av framtidens miljövänliga och hållbara transporter. Den här typen av projekt är avgörande för att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050 och minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030, säger Mattias Östergren som är verksamhetschef på Nässjö kombiterminal.

Med anledning av satsningen har fastighetsägaren Jernhusen också byggt till själva terminalen med 7000 kvadratmeter; totalytan är nu uppe i 10 hektar.

– Under de senaste tio åren har vi gjort kraftiga investeringar i våra kombiterminaler. Detta är en del av vårt mål att öka det kollektiva resandet och att få över mer gods från väg till järnväg. Investeringen i Nässjö omfattar större ytor för effektivare lastning och lagring, säger Micael Svensson som är affärsområdeschef för Depå & Kombiterminaler på Jernhusen:

– Med Fehmarn-Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark, som står klar 2028, kommer förutsättningarna för järnvägstransporter från Europa till Sverige att förbättras avsevärt och här kan Nässjö spela en viktig roll. Vi på Jernhusen är investeringsvilliga och ser vi att depån i Nässjö skulle vara en god affär så kan vi vara intresserade av detta framöver.

Pole position för framtiden

Claes Johansson, VD för Nässjö Näringsliv AB, menar att Nässjö nu intar Pole Position i framtidens hållbara och eldrivna logistikrace:

 – Operatörerna kommer att kunna ta sig snabbt in och snabbt ut från terminalen och kapaciteten ökar. Samtidigt får vi ännu bättre möjligheter att bli en effektiv del av godsflödet ner mot Europa. Nässjö blir en naturlig mellanlandning för transporter från Göteborgs hamn samt Tyskland och vidare norrut. Det här är oerhört betydelsefullt för de stora aktörer som har valt att ha sina lager här – jag tänker då inte minst på Intersport och Jysk. Nässjö kommun blir därmed ännu mer attraktivt för etableringar.

Vidare utbyggnad utreds

Det här är en bild som också bekräftas av Claes Sundmark, Vice President Sales & Marketing, vid Göteborgs hamn som är en av Nässjö kombiterminals viktigaste samarbetspartner.

– Tack vare effektivitetshöjande åtgärder och investeringar i hela transportkedjan, samt bra samarbete och insatser av de aktörer som bidrar i denna logistik, så är det oerhört glädjande att kunna erbjuda näringslivet i regionen ökad konkurrenskraft och möjlighet till access tillomvärlden.

 Men projektet slutar inte här. Just nu utreder Trafikverket ytterligare en eventuell utbyggnad.

– Vårt samarbete fortsätter, konstaterar Trafikverkets Magnus Gustavsson.

Nässjösatsningen i korthet:

  • Trafikverket har satsat 10 miljoner kronor på att bygga ut signalsystemet så att Nässjö kombiterminal från och med december kan ta in långa tåg från söder. Från norr hållet finns ett tillstånd för att även därifrån hantera långa tåg.

  • Fastighetsägaren Jernhusen har med anledning av den ökade kapaciteten byggt ut ytan med 7 000 kvadratmeter.

  • Med den nya satsningen blir Nässjö kombiterminal en naturlig del av den europeiska  järnvägskorridoren ScanMed RFC, vilket ytterligare ökar Nässjös attraktionskraft som logistikcentrum.

  • Satsningen i Nässjö har en stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Beräkningar visar att det gods motsvarande cirka 180 lastbilsekipage som dagligen på järnväg går via Nässjö kombiterminal sparar mer än 36 kubikmeter diesel. Det innebär också att 12 000 mil transporter dagligen försvinner från vägnätet.

Pressmeddelande

Denna nyhet finns som pressmeddelande som är fritt att ladda ned och använda. Länka gärna till nnab.se om du använder våra bilder eller texter.