Nässjö, Vaggeryd och Jönköping kraftsamlar i nytt näringslivsprojekt

2 min läsning Publicerad 30 mars 2023

Nässjö, Vaggeryd och Jönköping drar i gång ett unikt projekt för att vässa företagens konkurrenskraft. Projektet Evolve ska bidra till att öka kunskapen inom hållbart företagande. 30 av regionens företag i logistiksektorn får chansen att framtidssäkra sin verksamhet.

Drivkrafterna i Evolve-projektet. Från vänster Johan Thorsell näringslivschef Vaggeryds kommun, Claes Johansson VD Nässjö Näringsliv AB, Ingrid Wadskog VD Tekniska Högskolan i Jönköping, Patrik Holst Business Coordinator Jönköpings kommun, Carla Machado Director of Societal Engagement Jönköping International Business School, Sven Rydell näringslivschef Jönköpings kommun och Hans-Inge Almgren projektledare för Evolve, Nordic Infracenter. 

”Evolve – Logistikutveckling i Jönköpingsregionen” är ett treårigt utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Tillväxtverket, Region Jönköpings län, Nässjö kommun, Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun. 

”Till logistiktoppen”

I projektet kommer de deltagande företagen att få hjälp med att utveckla sina verksamheter genom riktat hållbarhetsarbete inom innovation, digitalisering, kompetensutveckling, omvärldsutveckling, jämställdhet samt grön omställning. Bakom initiativet står näringslivsavdelningarna i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping. Även Region Jönköpings län samt Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan i Jönköping är med och driver projektet.

– Vår ambition är att lyfta det lokala näringslivet till den absoluta logistiktoppen. Att Jönköping University bidrar med sin kompetens är oerhört värdefullt och en naturlig vidareutveckling av lärosätets historiskt starka koppling till regionens näringsliv, säger de tre näringslivscheferna Claes Johansson (Nässjö), Johan Thorsell (Vaggeryd) och Sven Rydell (Jönköping) i ett gemensamt uttalande.

Mitt i prick för Nässjö

De företag som väljs ut kommer att få hjälp med att kartlägga individuella behov, driva strategier och nå sina mål. För att kunna söka måste företagen bedriva en logistikintensiv verksamhet; projektet är öppet för såväl logistikföretag inom till exempel distribution och lager, som järnvägs- och entreprenadföretag samt tillverkande företag. 

– Nässjös näringsliv är erkänt starkt inom de här områdena och vi ser naturligtvis det här som en fantastisk möjlighet att stötta våra befintliga företag med kompetens och resurser för deras framtida utveckling. Om våra företag kan skapa tillväxt genom ett intensifierat hållbarhetsarbete så gynnas hela Nässjö kommun, säger Claes Johansson som är VD för Nässjö Näringsliv AB. 

Projektledning i Nässjö

Evolve-projektet kommer även att ledas från Nässjö. 

– Många av företagen står inför stora hållbarhetsrelaterade utmaningar. Förmågan att lösa de här komplexa frågorna är avgörande för deras affärsutveckling och framtida tillväxt. Med vår hjälp får de verktygen som behövs för att komma vidare, samtidigt som de får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra, säger Hans-Inge Almgren som är projektledare. 

Bråttom att ansöka

Ansökan öppnar nu och redan i juni ska medverkande företag vara utsedda. Vill du ansöka om att delta i projektet eller ha mer information? Då är du varmt välkommen att kontakta:

Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB, 0380 – 474 71

Hans-Inge Almgren, Nordic Infracenter, 0380 – 474 80

Johan Thorsell, Vaggeryds kommun, näringslivsavdelningen, 0393-67 84 28

Sven Rydell, Jönköpings kommun, näringslivsavdelningen, 070-762 58 53

Patrik Holst, Jönköpings kommun, näringslivsavdelningen, 036-10 55 56