Nässjö kommun investerar i skola och fritid

2 min läsning Publicerad 22 februari 2023

I många år har kommunen investerat i förskolor och skolor, vilket de kommer fortsätta med. Nu kommer de också lägga ett större fokus på simhall, sporthall och motionsgård.

simhall
Illustration av den nya simhallen i Nässjö. Bild från Nässjö kommun.

Den nya simhallen

Kommun har nu beslutat att bygga en ny simhall i Nässjö. Den kommer rymma motion & träning, tävling och simskola. Det är klarlagt att Pigalle kommer att ansvara för den nya fastigheten och även leda projektet.

– Det är väldigt roligt att äntligen få bygga den nya simhallen, säger Sara Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen räknar med att bygget av den nya simhallen påbörjas under 2024 och färdigställas under våren 2027. Under tiden kommer den nuvarande simhallen stå kvar och finnas tillgänglig som vanligt. Samtidigt kommer den nya simhallen byggas bakom den nuvarande hallen.

Illustration av den nya simhallen. Bild från Nässjö kommun.

Projektet räknas landa på ungefär 250 miljoner kronor och i kalkylen ingår byggnation, rivning av den nuvarande hallen och en trevlig plats utanför entrén. Kommunen kollar även på möjligheten att sätta solceller på taket för att driva hallens energi.

Fullutrustad sporthall

Kommunen har också påbörjat ett projekt om en ny sporthall. Efter en dialog mellan kommun, Nässjö basket och Nässjö innebandyförening har de fått en bra bild av behoven gällande sporthallar. De har därmed kommit fram till att bygga en fullstor plan för att erbjuda innebandyn en ordentlig spelplan, som innebär en plan med måtten 20×40 meter och en friyta om 2 meter runt om. Det beräknas bli 400 läktarplatser, som bemöter innebandyns behov av publikkapacitet i deras spelnivå.

– Den nya hallen matchar innebandyföreningens behov, säger Sara.

Den nuvarande sporthallen kommer att få cirka 300 nya läktarplatser på ett andra etage och på så sätt möta basketens behov.

Tidsplanen för det nya bygget är planerad till byggstart under 2024/25. Det har varit en god dialog mellan kommun, Nässjös innebandyförening och basketförening. Eftersom projektet är längre fram i tiden finns det möjlighet för vidare utveckling tillsammans med föreningar och näringsliv.

Motionsgården i Lövhult

Motionsgården i Lövhult har under några år varit uppe för diskussion men har landat i att det inte finns tillräckligt med finansiering. Nu har det däremot beslutats att motionsgården ska få sig en uppfräschning.

Från och med i höst kommer motionsgården renoveras både in- och utvändigt samt få nya ytor. Det ska även byggas en ny servicebyggnad till campingen. Motionsgården beräknas vara klar till våren/sommaren 2024.

Nässjös skolor

Flertalet skolor runt om kommunen byggs ut och renoveras. Handskerydsskolan och Nyhemsskolan får en om- och tillbyggnad för att rymma fler elever och skapa en bra funktion för hela verksamheten. Norråsaskolan får en ombyggnad och uppfräschning för att få en bättre anpassning till lärmiljön. Rosenholmsskolan i Forserum håller också på att om- och tillbyggas för att rymma fler elever.

– Det är skolor som har varit med länge och det är behövligt med en renovering, avlutar Sara.