Industrilås expanderar i Nässjö & världen

3 min läsning Publicerad 20 februari 2023

Industrilås är ett företag som de flesta Nässjöbor känner igen och är ett av de största företagen i kommunen. Under de senaste åren har deras resa gått i raketfart där de expanderar i både Nässjö och resten av världen.

industrilås
Stefan Karlsson, vd Industrilås och Fredrik Mölzer, ägare Industrilås framför deras nya fabrik i Södergårdens industriområde.

Industrilås utvecklar, designar och tillverkar låslösningar för olika typer av ändamål. Sedan ett par år tillbaka finns företaget representerat i 40 länder på fem kontinenter och har produktion i Sverige, Mexiko och Sri Lanka. De har cirka 450 anställda varav 300 finns i Nässjö. Deras omsättning stiger och har en stadig tillväxt varje år.

Under pandemin öppnade Industrilås nya kontor i Brasilien och Frankrike, samt utökade personalstyrkan i Mexiko till ca 90 anställda. Deras vision är att producera allt på samma kontinent som det säljs, för att vara mer hållbara och ha mer kontroll över deras transporter.

Ny fabrik

Under 2019 köpte Industrilås en tomt på sju hektar i Södergårdens industriområde. 2021 påbörjades bygget av deras nya fabrik på 12 000 kvadratmeter och nu närmar det sig mål.

– Kommunen och Nässjö Näringsliv har varit fantastiska att arbeta med genom denna etablering, säger Fredrik Mölzer, ägare av Industrilås.

Eftersom tomten är så stor har de möjlighet att expandera och bygga ut ytterligare 18 000 kvadratmeter om det behövs. Till dess är tanken att förflytta verksamhet från Industrigatan till Smedjegatan och verksamhet från Svedjegatan till den nya fabriken, och alltså ha kvar deras nuvarande lokal på Svedjegatan. Det kommer bli större ytor, effektivare produktion och en mer hållbar fabrik – allt i toppklass.

I slutet av april räknar företaget med att kunna påbörja sin flytt.

En hållbar morgondag

Företagets utsläpp är få och små. Dels för att produktionen själv inte har mycket utsläpp, dels för att de tar hand om de farliga avfall som finns – i stället för att släppa ut dem i luften eller vattnet.

Den nya fabriken är genomtänkt och hållbar. Överskottsvärmen som produceras under sommarhalvåret kommer att sparas nere i berget och sedan användas för att värma upp under vinterhalvåret. Dessutom är fabriken omringad av ett dike som kommer att fånga upp dagvattnet.

– Vi vill göra framtiden möjlig och ha en hållbar morgondag, säger Stefan Karlsson, vd för Industrilås.

Arbetet med unga

Att sommarjobba hos Industrilås kan man nästan påstå är en tradition bland ungdomarna i Nässjö. Varje år tar företaget in 70–80 sommarjobbare.

– Vi får in väldigt många sommarjobbansökningar. Det är många som har gjort en eller två somrar hos oss. De sköter nästan den marknadsföringen åt oss genom att prata med kompisar, säger Fredrik.

Utöver detta har företaget även studiebesök där ungdomar och elever är välkomna att hälsa på för att se en del av tillverkningsindustrin, vilket de anser vara viktigt för en framtid inom branschen.

Innovation

Arbetet med innovation är prioriterat och ett 30-tal anställda gått innovationsledarutbildning, vilket gör att det finns en stark bredd i idéutveckling och omvärldshantering

– Det är ett långsiktigt arbete och kommer förändrat vårt arbete. Vi kommer på saker som vi inte hade tänkt på själva vilket har förändrat mycket i vår organisation, avslutar Fredrik.  

Nässjö kommun & NNAB på besök hos Industrilås

Malena Tovesson, kommundirektör, Stefan Karlsson, vd Industrilås, Fredrik Mölzer, ägare Industrilås, Malin Häggblad, Marketing manager på Industrilås, Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv och Sara Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Industrilås utvecklas och är ledande i världen inom flera olika områden . Vi ser hur talanger attraheras av företaget och söker sig till dem i deras resa in i framtiden. Deras arbete kring konstruktion- och produktionsutveckling, innovation, hållbarhet och den nya fabriken är i yttersta framkant, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv.