Många satsningar inom järnvägsbranschen i Nässjö

3 min läsning Publicerad 13 april 2021

Det är mycket som sker inom järnvägsbranschen i Nässjö. Euromaint Rail är på väg att etablera sig, det nya signalsystemet ERTMS är på gång att installeras och snart tas det första spadtaget för den nya tågdepån. I den här nyheten samlar vi några av de många satsningar som görs i vår kommun.

Bild över Nässjö stad. Foto: Bengt Ljungren.

Euromaint Rail etablerar sig i Nässjö

Euromaint, som är Sveriges största bolag inom tågunderhåll, har vunnit en upphandling gällande underhåll av Krösatågen och kommer att överta uppdraget i December 2021. Företaget är nu på väg att etablera sig på Gölgatan i Nässjö och den nya enheten kommer att ha ca 15-20 medarbetare.

Nysatsning på övningsanläggningen vid Brinellgymnasiet

Vid Brinellgymnasiet finns en järnvägsanläggning där elever från gymnasiet och Nässjöakademin kan öva i autentisk miljö. Anläggningen har 200 meter eget dubbelspår, signaler, ställverk och kontaktledning. Här ser man nu utvecklingsmöjligheter till fler användningsområden, mer verksamhet och utbildning av medarbetare i järnvägsbranschen. Just nu är man på gång att tillsätta en projektledartjänst på Nässjöakademin som kommer att driva utvecklingsarbetet framåt.

Trafikverket Fordonsresurser flyttar till Prästgatan

Trafikverkets resultatenhet Fordonsresurser förvaltar ett stort antal spårfordon och vägfordon. De ansvarar även för beredskapsresurser inklusive byggande och uthyrning av tillfälliga broar. Totalt har enheten cirka 26 medarbetare och 190 timanställda runtom i landet. Sedan några år tillbaka har de funnits med tre medarbetare på Blockgatan i Nässjö, men nu flyttar de till Prästgatan där även Trafikverket har etablerat ett projektkontor för installeringen av ERTMS-systemet.

500 miljoner investeras i Nässjö bangård

Under en sju års period investerar Trafikverket omkring 500 miljoner kronor i Nässjö bangård. Pengar som går till installeringen av det nya styr- och signalsystem ERTMS. Arbetet är påbörjat och Nässjö är först ut i Sverige med införandet av ERTMS på stora stationsområden.

I samband med ombyggnationen har Trafikverket valt att etablera ett projektkontor på Prästgatan och på kontoret arbetar idag en handfull personer.

Första spadtaget för den nya tågdepån

En ny tågdepå för max 722 miljoner kronor ska byggas i Nässjö. Det första spadtaget för den nya depån kommer att tas under april 2021 och byggtiden beräknas till ca två och ett halvt år. Det innebär att depån beräknas stå färdig under tredje kvartalet 2023.

Med en ny, modern tågdepå säkerställs Krösatågens roll för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Jönköpings län och även angränsande län. Den nya tågdepån öppnar även upp för ett ändamålsenligt och effektivt underhållsupplägg för de nya Krösatågen som regionerna är på väg att anskaffa.  

– Med en ny depå ser vi även att attraktionskraften kommer öka för att jobba i och med Krösatågen säger Charlie Drab, Tågchef Jönköpings Länstrafik.

Utbildning för signaltekniker kan bli aktuell

Det finns ett gemensamt branschintresse att utbilda signaltekniker på fler skolor och orter i Sverige, bland annat i Nässjö. Yrkeshögskoleutbildningens innehåll, upplägg och genomförande diskuteras just nu tillsammans med Trafikverksskolan i Ängelholm och ambitionen är att kunna starta utbildningen på Nässjöakademin hösten 2022.

Nässjöprojekt utreder möjligheter med 3D-printing av reservdelar inom järnvägen

Under 2019 startades ett nytt projekt i Nässjö: Framtidens Järnväg. Syftet med projektet är att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. Just nu undersöker Framtidens Järnväg, tillsammans med Trafikverket Logistik i Nässjö och Lunds universitet, möjligheterna och utmaningarna med att använda 3D-printning för att försörja järnvägens företag med reservdelar. Framtidens Järnväg driver även ett samarbetsprojekt där lokala företag är med och utvecklar en prototyp till ett nytt kompetensregister för järnvägsbranschen.

Du kan läsa fler järnvägsrelaterade nyheter på Nordic Infracenters hemsida, som är en bifirma till oss på Nässjö Näringsliv AB och driver projektet Framtidens Järnväg. >> Gå till www.nordicinfracenter.se