Höglandets Kompressorservice stärker konkurrenskraft med nytt avtal

2 min läsning Publicerad 12 april 2021

Höglandets Kompressorservice växer stadigt och tar ett viktigt steg genom att bli auktoriserad distributör av Gardner Denvers produkter – nu blir hela landet företagets arbetsområde.

Malin Annerhult, vd på Höglandets Kompressorservice.
Det nya avtalet med Gardner Denver leder till nyanställningar inom Höglandets Kompressorservice.

Höglandets Kompressorservice har under flera års tid varit återförsäljare av Gardner Denver. Nu tar de ett steg närmare tillverkaren med en agentur på Gardner Denvers produkter, och blir så kallad ”authorised distributor”.

– Detta har varit vår ambition under flera års tid eftersom det har stora fördelar. Istället för att täcka Småland med omnejd så blir hela södra Sverige vårt arbetsområde. Det öppnar upp en ny marknad och helt nya förutsättningar. Vi kan nu erbjuda kompletta, nyckelfärdiga lösningar – oljefria, oljesmorda kompressorer, kvävgas och syrgas. Dessutom får vi andra muskler för att kunna konkurrera och prismässigt hamnar vi mer rätt, säger Malin Annerhult, vd.

Det nya avtalet för företaget närmare tillverkaren och ger dem större möjligheter att påverka, vilket skapar fördelar även för kunderna. Det innebär också nya utmaningar för de anställda. 

– Vi får ett större ansvar vilket innebär högre krav på oss, men det ger också en chans att skapa ett större engagemang. Vi som arbetar här får en kick av att få de här möjligheterna, säger Malin Annerhult.

Hållbar, stadig utveckling

För några år sedan satte man målet att anställa en person per år – ett offensivt mål för ett företag med ett tiotal anställda. Men man har lyckats hålla den takten och gått från fyra till sex tekniker. Dessutom har de nyligen anställt en säljare och planer finns på att anställa ytterligare en. Detta som en direkt följd av det nya avtalet, och även av en breddning av tjänsterna man erbjuder kunder. 

– Vi arbetar mycket med bland annat energikartläggning. En stor del av industriers energikostnad handlar om tryckluft. Det finns stor förbättringspotential och för tillverkande företag kan det handla om stora pengar och mycket energi. Det tror vi är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, att hjälpa företag att sänka energiförbrukningen. Och vi har ett stort inflöde av nya kunder hela tiden. Vi har funnits så länge så det handlar oftast om att det sprider sig från mun till mun. Det är det bästa sättet, avslutar Malin Annerhult.