Kostnadsfria utbildningar och kompetensutveckling för industriföretag

1 min läsning Publicerad 28 april 2021

Tillverkningsföretag i Jönköpings- och Kronobergs län har nu möjlighet att ta del av kostnadsfria utbildningar via projektet Kompetensutveckling Småland. De företag som har påverkats negativt av coronapandemin har även möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom Framtidssäkrad Industri.

Kompetensutveckling Småland

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Utbildningar inom projektet kommer att publiceras löpande på Campus Värnamos hemsida. Just nu arrangeras kurser i lift- och fallskydd, Lean, Excel, ritningsläsning enligt ISO128, SMED, ledarskap och truckkort.

>> Läs mer och anmäl dig till utbildningarna här!  

Framtidssäkrad Industri

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner ur Europeiska Socialfonden till projektet Framtidssäkrad industri för att stödja industriföretag som påverkas av coronapandemins konsekvenser. Företagen som deltar rustas med kompetens som underlättar omställning och återhämtning efter coronakrisen. Projektet kommer också att ge support som kan hjälpa företagen att arbeta systematiskt med sin kompetensförsörjning.

Insatserna som erbjuds inom projektet är kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling.

Det finns fortfarande platser kvar i projektet och du som deltar betalar endast med din tid.

>> Läs mer och ansök till projektet här!