Idag togs första spadtaget för den nya tågdepån i Nässjö

3 min läsning Publicerad 28 april 2021

Om några år kommer Jönköpings län att trafikeras av nya moderna Krösatåg. Därför har nu Region Jönköpings län tagit det första spadtaget för en ny tågdepå i Nässjö, för service och underhåll av den moderna fordonsflottan.

Vid 10-tiden den 28 april 2021 togs första spadtaget för den nya tågdepån. Från vänster står Leif Andersson (C), 1:e vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings Länstrafik och Marcus Eskdahl (S), ordförande i  nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Foto: Johan W Avby/Region Jönköpings län.
På grund av pandemin fick endast politiker, verksamhetsrepresentanter och media närvara fysiskt. Övriga intresserade kunde följa spadtaget online. Foto: Johan W Avby/Region Jönköpings län.
På plats var även Klas Melman som är byggprojektledare på Regionfastigheter. Depån byggs av Region Jönköpings län med NCC som entreprenör och ägs av regionens nybildade bolag RJL tågdepå Nässjö AB. Foto: Johan W Avby/Region Jönköpings län.
Såhär kan den nya tågdepån komma att se ut när den är klar. Illustration: Tengbom

– Detta är en viktig satsning i vår målsättning att öka kollektivtrafikresandet med tåg. I vårt regionala trafikförsörjningsprogram finns målet att resandet med tåg ska fördubblas till 2035. Vi är på god väg att klara det och där är en modernisering av Krösatågen en viktig del, samtidigt som vi behöver säkerställa underhållet, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– För Nässjös del är detta en otroligt viktig satsning. Den stärker vår kommun och skapar ännu bättre kommunikationsmöjligheter och nya arbetstillfällen. Vi ser redan effekter av den nya tågdepån i form av företag som intresserar sig än mer för regionen. Ett intresse som kommer att leda till etableringar, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

Största satsningen på tågtrafiken

De nya Krösatågen och tågdepån är den största satsningen på tågtrafiken i modern tid i Jönköpings län, och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor.

Krösatågstrafiken bedrivs i samverkan mellan de sex sydliga länen i landet, förutom Jönköpings län ingår Kronoberg, Halland, Skåne Kalmar och Blekinge. Det är tågen som trafikerar de fyra förstnämnda länen som kommer att underhållas vid den nya tågdepån i Nässjö. För Krösatågen som helhet kommer den nya depån att erbjuda förbättrade möjligheter till att kunna bedriva trafiken punktligare och stabilare än i dagsläget.

I dag sköts underhållet av Krösatågen i en inhyrd tågdepå i Nässjö. Men när de nya Krösatågen tas i trafik under 2024 behövs en ny tågdepå, bland annat för att klara de nya tåg som är beställda. De är längre än de nuvarande tågen och har en annan placering av den tekniska utrustningen. Den nya tågdepån ger också möjlighet att utveckla tågtrafiken på sikt då underhållskapaciteten utökas.

– Det är 28 nya tåg beställda. Nio av dessa ska till Jönköpings län. Dessutom kommer vi fortsätta med tio befintliga tåg, som också de ska finnas i den nya tågdepån, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

Klar andra halvåret 2023

Den nya tågdepån byggs på en gräsyta norr om rangerbangården i Nässjö och beräknas stå klar andra halvåret 2023 till en maximal kostnad på 720 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. Tågdepån tar cirka 35 000 kvadratmeter markyta i anspråk. Byggnaden på 7 500 kvadratmeter, består av fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad, administration och personalutrymmen.