KnowHub förvärvar Höre Industri i Nässjö

2 min läsning Publicerad 23 november 2021

KnowHub, som har säte i Göteborg, förvärvar Höre Industri som ett led i bolagets tillväxtstrategi och stärker på så sätt sin företagsgrupp.

Tillträdande vd Per Bergman, platschef Robin Eriksson, avgående vd Patric Eriksson och kontorschef Åsa Eriksson Fundby

– Min långa tid i familjeföretaget har varit spännande men nu är det dags att lämna över stafettpinnen till nya ägare som kan fortsätta resan med Höre Industri, säger Patric Eriksson, tidigare ägare för Höre Industri.

Höre Industri grundades år 1954 av Karl Eriksson, farfar till Patric Eriksson. Företaget är underleverantör inom grovplåtssegmentet med största fokus inom pappersmassa- och cellulosaindustrin. Deras mest förekommande produkt är transportskruvar som funnits med sedan företagets barndom.

Höre Industri omsätter 13 miljoner och är 11 anställda. Bland de anställda finns Patrics son Robin Eriksson. Robin kommer att fortsätta som delägare och platschef för verksamheten tillsammans med de nya ägarna KnowHub.

De blir en del av en ny verkstadsgrupp

Genom förvärvet kommer Höre Industri att ingå i KnowHubs nybildade verkstadsgrupp. I gruppen planeras det ingå fyra bolag som vardera omsätter ca 20 miljoner, och är verksamma i regionerna kring Göteborg, Lidköping, Borås, Jönköping och Ljungby. Utöver Höre Industri, har KnowHub redan förvärvat två företag till gruppen: Järpås Verkstad och Axmek.

Järpås Verkstad är specialiserade på legotillverkning samt ladugårdsinredning och hästboxar.

Axmeks verksamhet består av smides- och reparationsarbeten samt legoarbeten och komponenttillverkning till massaindustrin, skogsindustrin och till företag som bygger tunga maskiner.

Bolagen inom gruppen kommer att samarbeta med strategisk försäljning och utnyttja fördelar inom bland annat inköp, kvalitetsarbete och planering/styrning av produktionskapacitet, för att kunna bli en ännu bättre partner till de lokala kunderna. 

– Vårt första mål är att ta tillvara personalens unika kompetens och vårda samt växa med bolagets produkter både inom och utanför Sverige. Vi kommer att i nära samarbete med Höre Industris kunder fortsätta utveckla och förädla deras produkter, säger Per Bergman, vd för verkstadsgruppen.