Hur ska företag hantera sina energikostnader?

1 min läsning Publicerad 5 oktober 2022

Just nu oroar de kraftigt ökande energipriserna givetvis företagen i vårt län. Det går inte trolla bort de höga elpriserna eller sia om framtiden men det går att hitta ditt företags energitjuvar.

 

Fakta om energiläget

https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/fakta-om-energilaget/

Energikontor Norra Småland – Webbinarie

Onsdagen den 2 november erbjuder Energikontoret Norra Småland ett kostnadsfritt webbinarium med tips på hur du kan minska företagets energianvändning utan stora investeringar. Webbinariet vänder sig till små och medelstora företag i Jönköpings län.

Webbinariet kommer bland annat beröra:

  • Vanligt förekommande energitjuvar
  • Energismarta beteenden och rutiner
  • Effektuttag och baslast samt enkel laststyrning

Läs mer och anmäl dig här

För mer information om Energikontorets kommande webbinar finns här.

Hjälpsamma länkar:

https://www.rjl.se/energikontoret/hjalp-och-stod-i-energikrisen/foretag/v

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/bra-att-veta-for-allmanheten/sa-har-funkar-frankoppling-om-elen-inte-racker-till/

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/bra-att-veta-for-allmanheten/sa-har-funkar-frankoppling-om-elen-inte-racker-till/fragor-och-svar-om-effektbrist-och-manuell-forbrukningsfrankoppling/

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/beredskap-for-foretag/minska-foretagets-sarbarhet/

Kostnadsfri rådgivning

De erbjuder kostnadsfritt stöd till små- och medelstora företag i länet för att minska era energikostnader. Till exempel kan de besöka er och hjälpa er att identifiera enkla energieffektiviseringsåtgärder utan stora investeringar.
Mer information och kontaktuppgifter hittar ni här.

Region Jönköping län – affärsutvecklingscheckar

Det finns även möjlighet att söka stöd på upp till 250 tusen kronor via Region Jönköping län och Almi. Det finns tre olika checkar att söka:

– Grön omställning: Mer information & krav här.

– Digital omställning: Mer information & krav här.

– Internationalisering: Mer information & krav här.

Lysrören försvinner – spara in via nya armaturer

Sandstedts el kan du läsa mer om lysrör och alternativen inför 2023. Här kan du spara energi genom att byta till led-alternativ.