Hamburgerkedjan Max vill öppna i Nässjö

1 min läsning Publicerad 13 april 2017

Nässjö kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med Max Hamburgerrestauranger AB för ett område vid Sörängsrondellen. Max hoppas på byggstart under 2018.

Illustration: Max

Markanvisningsavtalet är en överenskommelse mellan Nässjö kommun och Max Hamburgerrestauranger som ger Max möjlighet att förhandla med kommunen om överlåtelse av ett markområde vid Sörängsrondellen i Nässjö.

– Vi vill gärna öppna i Nässjö och erbjuda Sveriges godaste hamburgare till boende och besökare i Nässjö med omnejd. Om allt går som vi önskar, så hoppas vi på en byggstart under 2018 och ett öppnande under 2019, säger Henrik Lejon, etableringschef på Max Hamburgerrestauranger.

Området kring Sörängsrondellen kommer att genomgå en stor förändring under de närmaste åren. Under förra året skrev även Biltema ett markanvisningsavtal med kommunen för mark i anslutning till rondellen.

– I vår plan har vi jobbat för att Sörängsrondellen ska kunna bli ett ännu mer naturligt stopp för resenären och Nässjöbon. I den planen ingår att ha ytterligare ett snabbmatsalternativ med ett nationellt känt varumärke. Att nu Max väljer Sörängsrondellen är utmärkt och ett fantastiskt bra tillskott för Nässjö både utifrån ökat utbud men även arbetstillfällen, säger Marcus Wårdmark, handelsplatsutvecklare vid Nässjö Näringsliv AB.

Omstigningspunkt skapas

Det aktuella området ligger granne med Mio Möbler. Nässjö kommun planerar tillsammans med Trafikverket parallellt för att bygga en omstigningspunkt (bil- och cykelparkering samt busshållplats) i samma område.

– Målet med pendlarparkering vid rondellen är utpekat i den fördjupade översiktsplanen, säger Erik Almquist, planarkitekt, Nässjö kommun.

– Det är en perfekt plats, det kommer att bli en viktig knutpunkt, säger Joel Spångby, markingenjör på Nässjö kommun.