Företag skänker proffsverktyg till Brinellgymnasiet  

2 min läsning Publicerad 24 augusti 2023

Elever på Brinellgymnasiets el- och energiprogram får tillgång till proffsverktyg tack vare ett nytt hållbarhetsprojekt. Bakom satsningen står Hilti och Sandstedt El.

Markus Grytberg och Johan Arréhn går på andra året på el- och energiprogrammet. ”Det är alltid kul när det finns fler verktyg så att alla kan ha ett, speciellt nu när vi ska börja arbeta mer praktiskt”, säger Johan Arréhn.
Daniel Karlsson, Hilti, och Daniel Carnegård, lärare på Brinellgymnasiets el- och energiprogram.
Patrik Sandstedt har länge engagerat sig i samverkan mellan skola och näringsliv.
Alexander Edh, lärare på Brinellgymnasiets el- och energiprogram.

Ett nytt initiativ signerat Sandstedt El och Hilti förser Brinellgymnasiets el- och energiprogram med elverktyg, bland annat skruvdragare och slagborrmaskiner. Initiativet, som kallas Tools for Schools, är en del av Hiltis hållbarhetsarbete där man förlänger livslängden på maskinerna.

– Våra kunder leasar maskiner av oss och returnerar dem till oss efter avtalstiden. De maskiner som vi anser är tillräckligt bra servar vi och fräschar upp, innan vi skänker dem till skolan. Det är en del av en ny strategi vi satt, där vi håller stort fokus på cirkularitet och hållbarhet. Vi ska vara helt co2-neutrala till 2050, säger Daniel Karlsson, AccountManager på Hilti Svenska AB.

För undervisningen på el- och energiprogrammet innebär projektet stora fördelar.

 – I och med detta kommer alla i gruppen att kunna ha tillgång till en skruvdragare samtidigt, det har vi inte kunnat innan. Eleverna får mer träningstid, säger Alexander Edh, lärare.

– Oavsett vilket företag de kommer ut på kommer de få använda sådana här proffsverktyg. Det är ganska lång inlärningstid på det, så på det här sättet får vi möjlighet att prata mycket mer om det i utbildningen, säger Daniel Carnegård, lärare.  
 
Sandstedt El har länge varit engagerade i samverkan mellan skola och näringsliv. Patrik Sandstedt fick frågan från Hilti om att nominera ett antal skolor till satsningen, där Brinellgymnasiet blev en av dem.

– Skolan ska förse oss med arbetskraft och då vill vi att de ska vara förberedda med rätt förutsättningar, säger Patrik Sandstedt.