Fodax rekryterar och satsar på dagligvaruhandeln

2 min läsning Publicerad 5 maj 2021

2018 sålde det Nässjöbaserade företaget AO Ekman AB varumärket Fodax till den Finskägda livsmedelskoncernen Snellman och varumärket upptogs i dess hundmatsdivision, Snellman Petfood. Sedan dess har de nya ägarna investerat närmare 50 miljoner kronor i ny produktionsanläggning i Nässjö. Nu tar man ytterligare steg framåt i utvecklingen och genomför satsning mot dagligvaruhandeln.

Fodax nya produktionsanläggning har kapacitet att producera upp till 5 000 ton färskfoder till hund och katt per år.  I den gamla fabriken låg man på ca 1500 ton.
På bilden syns Emil Ekman i Fodax produktionsanläggning i Nässjö. Emil är verksamhetsansvarig för Snellman Petfood i Nässjö som äger varumärket Fodax.
Idag jobbar omkring 20 personer i Nässjöanläggningen, bland dem finns Emil Ekman som är verksamhetsansvarig.

Coronapandemins hemarbete och isolering ledde till att många beslutade sig för att skaffa hund under 2020. Ökningen av antalet nyregistrerade hundar i Svenska Kennelklubbens register var nästan elva procent.

– De nya hundägarna är väldigt intresserade och medvetna om vad de ger hunden för mat. De googlar, läser på och går med i olika Facebookgrupper för att försäkra sig om att de utfodrar med vad som är bästa för hunden, säger Emil Ekman, verksamhetsansvarig på Snellman Petfood i Nässjö.

Under årets första kvartal ökade Snellman Petfood försäljningen av foder till hund och katt i Sverige med 39% mot föregående år.

– Det är ett fint kvitto på att det vi gör är rätt och att trenden att ge hundar och katter ett foder som de är biologiskt anpassade för håller i sig. Hur stor del av tillväxten som går att tillskriva effekter av Coronapandemin är ännu svår att svara på men helt klart är att det ökade hundägandet varit positivt för vår försäljning.

De utvecklar nytt sortiment 

Inom Snellman Petfood finns djurmatsvarumärkena MUSH, Fodax och Raw For Paw. MUSH och Raw For Paw säljs exklusivt via Zoofackhandeln och Fodax säljs i huvudsak direkt till slutkonsument.

– Under varumärket Fodax håller vi just nu på att ta fram ett helt nytt sortiment, anpassat för dagligvaruhandeln. Det är inte längre enbart de allra mest intresserade och engagerade hundägarna som utfodrar med färskfoder, den starkast växande konsumentgruppen är vanliga sällskapshundar och för dem är tillgängligheten viktig, säger Emil Ekman.

Dagligvaruhandeln står för ca. 40% av omsättningen inom hundmat och värdet av försäljningen uppgår till över 1,8 miljarder kronor.

– Vi ser en otrolig potential i denna satsning. Färskfoder säljs i dag nästan uteslutande via fackhandeln eller online. Det innebär att vi går miste om 40% av marknaden, säger han.

Just nu rekryterar Fodax säljare med ansvar för satsningen mot dagligvaruhandeln. Är du intresserad? Skicka in din ansökan via https://link.instnt.com/8514B5 senast den 16 maj.