Flisby AB och Småländska Hem växer och skriver samarbetsavtal

3 min läsning Publicerad 23 juni 2022

Småländska Hem har som vision att fler ska ha råd att bo nytt. Med ett helhetstänk hela vägen fram till dess att nyckeln sitter i dörren hjälper de kunder genom hundratals beslut. Som en viktig pusselbit har de nu knutit samarbetsavtal med Flisby AB.

Jim Andersson, VD för Småländska Hem och Rickard Hjälm, Försäljningschef på Flisby AB.

Husföretag har traditionellt sett inte prioriterat trädgården vid försäljning av hus. Det vill Småländska Hem råda bot på. Tillsammans med Flisby AB och andra samarbetspartners är man till hjälp i beslutsprocessen – allt för att skapa en hög kundnöjdhet.

– När vi bygger hus är det viktigt för oss som en liten organisation att slutkunden blir väldigt nöjd. Vi vill skapa oss samarbetspartners som vi vet har bra kvalitet och bra personal som vi kan hänvisa till. Det är väldigt roligt att kunna ha ett samarbete med Flisby i och med deras kunskap och kompetens, säger Jim Andersson, VD för Småländska Hem. Rickard Hjälm, Försäljningschef på Flisby AB, gläds åt samarbetet:

– Detta passar oss väldigt bra. Vi har följt varandra på sociala medier och båda företagen jobbar väldigt mycket med att det ska vara snyggt och prydligt, det ska vara puts och studs på det. Vi har upplevt många gånger tidigare att husföretag glömmer trädgården – man bygger fantastiska hus men det finns ingen planering för trädgården, ingen tanke på vad man ska göra, säger han.

Fler ska kunna köpa nytt

Småländska Hem är ett relativt nytt projektutvecklingsföretag med fokus på nyproduktion av bostäder, men redan nu är de etablerade i tio kommuner. Huvudkontoret finns i Nässjö.

– Vi tar fram nya områden med kommuner men även med privata ägare. Målet är att bygga för alla, det ska inte krävas två höginkomsttagare för att bo nytt. Vi bygger mycket parhuskoncept, olika modeller framför allt från Anebyhus, säger Jim.

Flisby växte 50 procent över natt

Flisby AB förvärvade i våras Allt i Sten, ett företag som på många sätt påminner om Flisby i fråga om historia och koncept. Företaget har två butiker i norra respektive södra Stockholm.

– Hälften av Sveriges BNP ligger i Stockholm och Mälardalen, så vi har varit där och tittat på möjligheten att öppna butik där, men det har inte funnits mark till småländska priser. Därför har vi letat efter att förvärva något eller slås ihop med något. Allt i Sten har precis som vi funnits sedan sextiotalet, de är ett gammalt anrikt bolag. I höst ska allt göras om med skyltar och profilering med mera, så de två Stockholmsbutikerna blir Flisby-butiker, säger Rickard.

I och med förvärvet växte Flisby AB med 50 procent och omfattar nu totalt 50 anställda.

– Vi är väldigt duktiga på privatkundsmarknaden där vi saluför våra orter med utställning och skicklig personal. Allt i Sten har varit duktiga på offentlig miljö och större entreprenörer och haft större uppsökande verksamhet. Här ska vi lära av varandra och ta det bästa av två världar – och dessutom slå ihop två sortiment, säger Rickard.

Nässjösamverkan för Sverigemarknaden

Varken Flisby AB eller Småländska Hem har sin huvudsakliga marknad i Nässjö utan verkar över hela södra Sverige. Småländska Hem har för närvarande ett stort projekt på Öland, som omfattar en kvarts miljard kronor.

– Där kommer vi att ha ett stort möte med våra köpare, där representanter från Flisby AB och övriga parters finns tillgängliga. Det handlar om att hjälpa kunderna med besluten, det är väldigt många beslut att fatta när man köper hus, säger Jim.

– Det är fantastiskt roligt att jobba med ett så starkt varumärke, ett lokalt företag på frammarsch. Det är inte så ofta vi får chansen att jobba med andra Nässjöföretag. Vi är byggda för att hjälpa kunder att bygga trädgårdar, så detta passar oss perfekt, avslutar Rickard Hjälm.