Byggboom i Nässjö – över 2,3 miljarder i nybyggnationer och investeringar

3 min läsning Publicerad 29 juni 2022

Just nu är flera företag på gång att bygga nytt i Nässjös tätort. Industrilås, Lagerservice, Nordic Gateway, Länsförsäkringar Jönköping, Höglandets Invest, Hökerum Bygg, Region Jönköpings län och Max är några av dem. ”Tillsammans satsar de över 2,3 miljarder kronor”, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

Claes Johansson gläds över de nya satsningarna:

– Nässjö kommun blir mer attraktivt år för år. Företagen som satsar frågar sig aktivt om var de ska satsa och var de vassaste förutsättningarna finns. De ser att Nässjö har potential att fortsätta växa, och därför satsar de just här. Industri- och logistikföretag uppskattar Nässjös förutsättningar för bra rekryterings-, kommunikation och pendlingsmöjligheter tillsammans med det strategiska läget. Att bygga nya bostäder blir också allt viktigare då vi växer som kommun och det utvecklas fler arbetstillfällen.

Industrilås växer

I Nässjö har Industrilås vuxit till 230 medarbetare under de senaste åren, vilket har lett till att den nuvarande fastigheten har blivit för liten. Därför bygger företaget en ny anläggning, på hela 16 000 kvadratmeter, som kommer att innehålla produktion, teknik och personalutrymmen. Den nya fastigheten byggs i Södergårdens industriområde, vid rondellen mot Grimstorp och Bodafors.

Lagerservice och Nordic Gateway bygger nytt i Södergården

Lagerservice och Nordic Gateway bygger också en ny anläggning i Södergårdens industriområde. Deras nybygge är över 30 000 kvadratmeter och kommer innehålla lager med personalutrymmen, varav en del som kommer att hyras ut till Jysk.

Miljardsatsning på ny tågdepå

Den nya tågdepån och de nya krösatågen är den största satsningen på tågtrafiken i Jönköpings län i modern tid och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor. Depån kommer bli 7500 kvadratmeter stor och inrymma verkstadsspår, tvättspår, städplattformar, lager, verkstad, administration och personalytor. Den beräknas stå färdig 2024 och ska sköta service av tåg för fyra län: Jönköping, Kronoberg, Halland och Skåne län.

Depån kommer att förbättra Krösatågens förutsättningar att bedriva stabil och punktlig trafik. Målet med den stora satsningen är att kunna dubba kollektivtrafiken till år 2035. För Nässjö kommun är det en viktig del i att få en starkare kommun med bättre kommunikationsmöjligheter och fler arbetstillfällen.

Nya butikslokaler, kontor och lägenheter i centrum

Det är inte bara industri- och järnväg som växer i Nässjö, utan även nya butikslokaler, kontor och lägenheter är på gång. Länsförsäkringar Jönköping och Höglandets Invest bygger en helt ny fastighet i centrum, i korsningen mellan Rådhusgatan och Postgatan. De tidigare byggnaderna har rivits och är på väg att ersättas av en modern tegelfastighet fylld med 36 hyreslägenheter, butikslokaler och kontor. Byggkompaniet står för entreprenaden och räknar med att vara färdiga till sommaren 2023.

Fler bostadsrätter på ingång

Brf Nya hotellet, som byggs mitt emot stationen i Nässjö, kommer erbjuda 36 nya bostadsrätter. Hökerum Bygg står som ansvariga för byggnationen av det nya tegelhuset och Fastighetsbyrån har redan inlett försäljningen av bostadsrätterna.

Max öppnar upp dörrarna i sommar

Snabbmatskedjan Max öppnar den 13 juli upp dörrarna till sin 600 kvadratmeter stora nybyggnation vid Mio. Den nya restaurangen är ritad av den kände arkitekten Gert Wingårdh och kommer erbjuda 130 sittplatser.

Restaurangen kommer leda till många jobbmöjligheter, likt de andra satsningarna i Nässjö. Sammanlagt kan det bli omkring 30–50 arbetstillfällen.