Fideli Omsorg planerar en till gruppbostad i Nässjö

2 min läsning Publicerad 3 mars 2020

I höstas invigde Fideli Omsorg sitt LSS-boende i Norrboda. Nu planerar företaget att bygga ett till boende för sex personer. ”Förhoppningen är att det ska stå inflyttningsklart senvåren 2021”, säger David Eller, vd.

Fideli Omsorg planerar en till gruppbostad i Nässjö. På bild syns Fidelis personal på huvudkontoret i Nässjö.
På Fideli Omsorgs huvudkontor i Nässjö jobbar idag fyra personer. Från vänster står Magnus Plantin, verksamhetschef för LSS-boenden i Eksjö, Nässjö och Tranås och Mårten Johansson, ekonomichef och delägare. Från vänster sitter David Eller, vd och Sophia Cantby, verksamhetschef för LSS-boenden i Vetlanda och Sävsjö.
Fideli Omsorgs gruppbostad i Norrboda.
Fideli Omsorgs befintliga gruppbostad i Norrboda.

Fideli Omsorg har gett Samfastigheter i Norden AB i uppdrag att bygga ett LSS-boende i Norrboda. Byggföretaget har köpt mark på Vilhelmsrogatan som Fideli kommer att hyra av företaget. 

– Just nu inväntar vi bygglov och byggstartsbesked, säger David Eller, vd. Vi planerar att bygga en gruppbostad för sex personer inom LSS, personkrets 1. 

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Fideli Omsorg driver idag sex gruppbostäder för personer inom LSS och ett psykiatriboende.

– Nässjö blir först med att få två gruppbostäder, säger David. Vi har sett en fortsatt efterfrågan på boenden i Nässjö och eftersom vi har ett väldigt gott samarbete med kommunen och är på gång att öppna en daglig verksamhet här blev det självklart för oss att satsa på en till gruppbostad, fortsätter han.

Flera nya tjänster till Nässjö

Den nya gruppbostaden kommer att skapa nya arbetstillfällen i Nässjö.

– Beroende på individernas behov kommer vi att anställa mellan sex till nio personer, säger David Eller.

Nyligen blev det även klart att Fideli Omsorg öppnar daglig verksamhet i Nässjö. En satsning som i sin tur skapar runt fem nya tjänster på sikt. Tillsammans med det befintliga huvudkontoret i Nässjö och den befintliga gruppbostaden kommer Fideli ha skapat runt 25 nya arbetstillfällen i Nässjö under en tvåårsperiod.

Om Fideli Omsorg

Fideli Omsorg erbjuder moderna boendelösningar för vuxna inom ramen för Socialtjänster(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bolaget startades under 2017. Sedan dess har man öppnat 6 verksamheter och så sent som igår förvärvade man Villagatans gruppboende i Målilla. Huvudkontoret finns på Postgatan i Nässjö.