En sammanfattning av verksamhetsåret 2019 – ”Ett mycket händelserikt år”

3 min läsning Publicerad 13 maj 2020

Det var ingen brist på nyheter under 2019. Flera företag startade, satsade och växte i Nässjö och engagemanget för utvecklingen av näringslivet i kommunen var stort. I den här nyheten sammanfattar vi vår Årsredovisning som nu finns att läsa digitalt!

Varje år jobbar vi mot målet att skapa eller rädda 120 jobb. Under 2019 var vi delaktiga i att skapa eller rädda 161 jobb. Ett mål som vi givetvis inte kan nå själva utan genom ett nära samarbete med våra intressenter.

– Under 2019 var engagemanget för utvecklingen av näringslivet rekordstort, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB. Vi hade som flest 383 intressenter, det vill säga företag och organisationer som ville vara med och skapa ett fantastiskt näringslivsklimat i Nässjö kommun, fortsätter han.

Flera etableringar och investeringar

 • data-srcset

  Kön var lång när Biltema slog upp portarna till sitt nya varuhus vid Sörängsrondellen den 21 november.

 • data-srcset data-srcset

  Lanab Group blev klar med sin utbyggnation i Nässjö och flyttade hit tre fabriker.

 • data-srcset data-srcset

  Redan dagen efter Biltemas nyöppning, invigdes Dollarstore.

  +6
 • data-srcset

  Och dagen efter Dollarstore var det dags för invigning av Ur & Penn i Fenix Gallerian.

 • Nässjö Biltvätt

  Den 12 april öppnade Nässjö Biltvätt i Almenäs Köpstad. ”Såvitt vi vet kommer det här att bli en av Sveriges mest miljövänliga tvättar,” sade Bengt Johansson, huvudägare för biltvätten i en intervju med oss inför invigningen. Från vänster står Gabriel Blad, Ivan Ivica Beslic, Pile Cvitic och Bengt Johansson.

 • data-srcset

  Fodax investerade i en ny hundfoderfabrik på Verkstadsgatan. ”Vi mer än dubblar vår yta och produktionskapacitet med den här satsningen”, sade Emil Ekman, verksamhetsansvarig, i en intervju med oss.

 • data-srcset

  Industrilås beslutade att utöka sin produktion i Nässjö och bygga en ny anläggning vid rondellen mot Grimstorp och Bodafors.

 • data-srcset

  I början av maj öppnade Elgiganten Phonehouse på Rådhusgatan.

 • data-srcset

  Fideli Omsorg invigde sin nya gruppbostad i Norrboda och etablerade sitt huvudkontor i Nässjö.

 • Klicka på bildspelet för att se alla bilder.

Under året var vi delaktiga i 28 företagsuppstarter och 34 etableringar/större investeringsbeslut.

– Biltema, Dollarstore, Ur & Penn, Elgiganten Phonehouse och Nässjö Biltvätt slog alla upp butiker under 2019. Lanab Group, som flyttade hit tre fabriker, blev klar med sin utbyggnation. Vårdbolaget Fideli Omsorg öppnade huvudkontor och invigde en ny gruppbostad. Vidare investerade Fodax i en ny hundfoderfabrik, Reinholds Buss tog beslutet att bygga en ny depå och Industrilås tog beslutet att bygga nytt vid rondellen mot Grimstorp och Bodafors, vilket är några rejäla satsningar, berättar Claes Johansson.

Vi gjorde totalt 2304 företagsbesök och 1969 konkreta insatser åt företagen.

– Under året hjälpte vi flera företag att hitta nya lokaler, utveckla sin affärsidé eller en produkt/tjänst. Flera kom till oss för att bolla idéer, få kontakt med rätt person i kommunen eller i näringslivet och få råd i marknadsföring och försäljning.

Plats för kompetensutveckling och nätverkande

 • data-srcset

  Den 27 november arrangerade vi näringslivsträff hos Lanab Group. Ett tillfälle för företagare, utbildningsaktörer, politiker, kommuntjänstemän och så vidare, att träffas för att mingla, äta god mat och få ny kunskap i aktuella ämnen.

 • data-srcset

  Vi arrangerade ett flertal företagsfrukostar tillsammans med kommunledningen. Den 25 mars var temat stadskärneutvecklingen, ett tema som lockade många!

 • data-srcset data-srcset

  Utvecklingsprojektet Growkomp fick ytterligare fyra miljoner av Europeiska Socialfonden för att öka tillväxten och konkurrenskraften hos ett 15-tal bolag. I februari träffades bolagen vid en bootcamp på Hotell Högland för att stärka sin innovationsförmåga. Bland de deltagande fanns Margareta och Michael Carlsson från Solberga station AB.

  +1
 • data-srcset

  Den 21 mars var vi med och arrangerade Framtidsmässan på Brinellgymnasiet. En möjlighet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att marknadsföra sina utbildningar eller verksamheter samt hitta framtida medarbetare.

 • Klicka på bildspelet för att se alla bilder.

Vi arrangerade två större näringslivsträffar som samlade 170 respektive 180 personer. Vi genomförde även ett flertal seminarier, kurser, workshops och utbildningar, bland annat vår Starta eget-kurs som totalt samlade 48 personer under 2019. 

– En viktig del i vårt arbete är att skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för företagen. Utöver utbildningar och event drev vi vidare våra nätverk och projektet GrowKomp 2.0, som hade i uppgift att stärka innovationsförmågan hos ett 10-tal företag från Nässjö Näringslivs nätverk. Under året startade även vår bifirma Nordic Infracenter upp ett nytt projekt – Framtidens Järnväg. En jättesatsning på järnvägsbranschen som ska öka de järnvägsrelaterade företagens tillväxt och konkurrenskraft. Projektet finansieras av Region Jönköpings län, Tillväxtverket, Nässjö kommun och cirka 25 företag och pågår fram till år 2022.

Något som inte syns lika mycket utåt, men som vi jobbar väldigt aktivt med är att driva näringslivsfrågor.

– Vårt uppdrag är att se företagarnas behov och se till att Nässjö är en bra ort att driva företag på. Det kan handla om att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv, stötta kommunen i att ta fram nya byggbara tomter, utveckla Nässjö som handelsstad, verka för en bättre och hållbar infrastruktur för gods- och persontrafik och så vidare. Det är i nära dialog med företagen, Nässjö kommun, utbildningsaktörer och organisationer, som exempelvis Arbetsförmedlingen, som vi verkligen ser utveckling, avslutar Claes Johansson.

>> Läs hela Årsredovisningen här!