Det blev Nässjös ranking i företagsklimatet

2 min läsning Publicerad 28 september 2022

I den totala rankingen av företagsklimatet klättrade Nässjö kommun 9 platser från föregående år, och ligger därmed på 52:a plats. Den bästa placeringen för Nässjö sedan 2009!

Flygbild över Nässjö stad, tagen av Bengt Ljunggren.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där företagare i Sverige får tycka till om det lokala företagsklimatet. Enkätsvaren publiceras under våren och ligger sedan till grund för en ranking som publiceras under hösten.

Höstens placering på 52:a plats är den bästa rankingen Nässjö har fått sedan 2009!

I årets undersökning visade det sig att det sammanfattande omdömet sjunker något, med (-) 0,02 punkter. Vi ligger fortfarande över ”sverigesnittet”.

– Vi tar ju såklart åt oss av vad företagen tycker och vi vill utveckla de parametrar som går nedåt. Exempelvis att hitta kompetens är något som vi arbetar aktivt med och vill hitta mer samarbete mellan skola och näringsliv, sedan är vi inne och sparrar företagare i marknadsföring och employer branding, säger Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv.

– Att flera parametrar går uppåt rejält gör att den totala rankingen höjs och det är glädjande. Till exempel ”Service och bemötande”, ”Tjänstemäns attityder till företagande” och ”Dialogen mellan företagare och beslutsfattare”, ”kommunpolitikers attityder” går alla uppåt. Många företagare upplever brottslighet och otrygghet, vilket skär igenom i samhället totalt, en viktig fråga för alla parter att påverka och utveckla utifrån sina möjligheter. Inte minst genom att människor kommer in i praktik och jobb. Att det fortsätter satsas från kommunens håll på möjligheter med sim- och sporthallar och liknande. Ett annat exempel är Nässjö citysamverkan som ser på samarbete i säkerhetsfrågor i city.

– Vi ser tuffa tider och en del företagare kommer behöva stöd och bollplank i sitt utvecklingsarbete. Även inom området el-försörjning så kommer vi och våra intressenter och samarbetspartners att samverka, där det behövs, fortsätter Claes.

I enkäten var det 99 företag i Nässjö Kommun som valde att svara, vilket ledde till att av Sveriges 290 kommuner landar Nässjö på 52:a plats i år. I 12 av 15 enkätfrågor höjs våra betyg, medan tre av dem sänks. 64,6 % tycker att företagsklimatet är bra i Nässjö, vilket vi ser oss som nöjda med.

Nässjös resultat i enkätfrågorna som skickas ut.

– Det är roligt att se Nässjö lyfta, ett gott betyg på att samverkan mellan företagare och kommun bara blir bättre och bättre. Har du behov av besök från kommun eller från Nässjö Näringsliv AB så bara signalera, avslutar Claes.

>> Ta del av hela undersökningen på Svenskt Näringslivs hemsida