De blev Årets Företagare och Årets Unga Företagare 2023

3 min läsning Publicerad 8 juni 2023

Familjeföretagandet var den röda tråden när Årets Företagare och Årets Unga Företagare utsågs på torsdagskvällen. I centrum stod ett företag från Nässjö och ett från Malmbäck.

Priset till Årets Företagare och Årets Unga Företagare delades ut i samband med kommunfullmäktiges sommaravslutning. Från vänster Isam Zuod Företagarna på Höglandet, Marcus Rosander och Malin Annerhult Höglandets kompressorservice, Lovisa och Simon Lidåker Bröderna Wigells stolfabrik, kommunfullmäktiges ordförande Pernilla Mårtensson, Nässjö Näringslivs vd Claes Johansson, kommundirektör Malena Tovesson samt kommunstyrelsens ordförande Sara Lindberg.

Malin Annerhult på Höglandets kompressorservice i Nässjö utsågs till Årets Företagare. Lovisa och Simon Lidåker på Bröderna Wigells stolfabrik i Malmbäck prisades som Årets Unga Företagare. Priserna delades ut under festliga former vid kommunfullmäktige och bakom utmärkelserna stod Företagarna på Höglandet i samarbete med Nässjö Näringsliv AB och Nässjö kommun. 

Tackar medarbetarna

För Malin Annerhult, som är andra generationens familjeföretagare, var priset kvittot på ett mäktigt lagarbete.

– Det här hade aldrig hänt utan våra fantastiska medarbetare. Vår verksamhet präglas av ett genuint engagemang och alla brinner för att våra kunder ska vara nöjda, reflekterade Malin.

Höglandets kompressorservice startades av hennes pappa Lars Davidsson 1979 och är specialiserat på tryckluft och kompressorer för industrin. Företaget erbjuder också relaterade tjänster som ger kunderna ökad lönsamhet och affärsnytta. 

Årets Företagare, Malin Annerhult från Höglandets kompressorservice, med Marcus Rosander.

Fokus på energieffektivitet

Malin började jobba i familjeföretaget 1992, utsågs till vd 2015 och tog sedan över ägarskapet 2019. Under hennes ledning har företaget växt kraftigt.

– Vi började vår tillväxtresa 2020 och räknar med att landa in på 40 miljoner det här året, säger Malin och betonar att pappa Lars lämnade över ett stabilt företag att bygga vidare på.  

Därmed har omsättningen mer än dubblerats på bara några år. Malins egen förklaring är – förutom det goda medarbetarskapet – en bra strategi, målmedvetenhet och hårt arbete från alla inblandade. 

– Genom att välja rätt typ av tryckluftsanläggning och säkerställa att den fungerar optimalt kan kunderna spara mycket energi. Vårt mantra är att man inte ska elda för kråkorna, en strategi med energibesparande tjänster som vi började utforma för åtta år sedan. När energikrisen kom hade vi redan rustat vår organisation och vårt arbetssätt, något som vi givetvis har haft nytta av, säger Malin.

Kompetens är en förutsättning för företagets konkurrenskraft och framtida utveckling. Därför läggs mycket fokus på att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

– Jag vill att alla ska trivas och känna att de utvecklas och inte står stilla hos oss. Höglandets kompressorservice ska vara en arbetsgivare som man gärna stannar kvar hos.

Årets Unga Företagare, Lovisa och Simon Lidåker Bröderna Wigells stolfabrik i Malmbäck. 
I Lovisa Lidåkers öra hängde förstås en klassisk pinnstol. 

Ungt pris till gammalt företag

Priset för Årets Unga Företagare gick paradoxalt nog till Nässjö kommuns allra äldsta företag – Bröderna Wigells stolfabrik i Malmbäck. 2020 köpte Lovisa och Simon Lidåker bolaget tillsammans med Lovisas bröder Ludwig och Teodor Axelsson. 

– Vi hade talat om att vi ville driva företag tillsammans och såg potentialen i Wigells. Som Sveriges äldsta pinnstolsfabrik hade verksamheten en spännande historia och ett starkt varumärke. Vi såg också att det fanns stora möjligheter att utveckla affärerna kring produktkatalogen och byggde vår vision och affärsidé på det. Många i branschen vill skapa stories kring historia, hantverksskicklighet och hållbarhet – i Wigells fanns det redan, berättar Lovisa Lidåker.  

Förutom ett eget sortiment tillverkar man också möbler åt några av marknadens ledande varumärken – bland annat Källemo, Svenskt Tenn, Blå Station och Myltha.  

– I ett första skede har vi varit mest aktiva med underleverantörsbiten för att skapa en så stabil organisation som möjligt. Vi har knutit till oss nya kunder och stärkt relationerna med befintliga.

Siktar framåt

I dag har företaget 10 medarbetare, ägarna inte inkluderade, och omsättningen har stigit från 10 miljoner kronor till 17. 

– Vi är väldigt ödmjuka och tacksamma över uppmärksamheten. Det känns som att vi är på god väg. Även om det finns många utmaningar i omvärlden har vi lyckats skapa en stabil organisation i de olika delarna. Wigells har legat på samma plats här i Malmbäck sedan 1868 och vi ser verkligen fram emot att få ta företaget in i framtiden!

Samtliga pristagare går nu vidare till regionfinalen med målet att komma med i riksfinalen som avgörs i höst.

Juryns motiveringar

Årets Företagare 2023

”Malin Annerhult gick 2015 in som vd i det välrenommerade familjeföretaget och tog några år senare också över ägandet. Hon har därefter målmedvetet satsat på att utveckla företaget till att bli en av de ledande aktörerna i Småland, i sin bransch. Hon har genom tydlig målstyrning nått en mycket god omsättnings- och resultatutveckling. Ett starkt fokus på medarbetarskap, utvecklingsmöjligheter och god arbetsmiljö har gjort att man har kunnat behålla erfarenhet och kompetens i företaget samtidigt som man har lyckats väl med nyrekryteringar. Företagaren värnar om lokalsamhället, bidrar till idrottsföreningars utveckling och har ett engagemang för social hållbarhet. Företagaren är en mycket god förebild för kvinnligt företagande i en starkt mansdominerad bransch.”

Årets Unga Företagare 2023

”De unga företagarna tog mitt under pandemin över ett av Nässjö kommuns äldsta företag, som vid tidpunkten var i en mycket utsatt situation. Risken för att företaget skulle komma att nedmonteras var överhängande. Genom ett målinriktat och hängivet arbete lyckades företagarna vända den negativa trenden och man leder numera en verksamhet som både är stabil och lönsam. Ägarna uppvisade mod och ett stort engagemang när man lämnade fasta och välbetalda tjänster för att tillsammans som familjeföretagare få leva sin dröm – att få driva eget inom träproduktion och finsnickeri. Kombinationen av gedigen hantverksskicklighet och goda kunskaper om effektiv marknadsföring via storytelling och digital kommunikation har visat sig vara en stark framgångsfaktor. Företaget är en god förebild för hur företagande på den lilla orten bidrar till en levande landsbygd bland annat genom att man är med och stöttar det lokala föreningslivet.”