Video: Bygget av den nya tågdepån i Nässjö går som på räls

4 min läsning Publicerad 24 februari 2022

Hur går det? Det är frågan som många ställer om Länstrafikens nya tågdepå som just nu byggs i Nässjö. 722 miljoner investeras i projektet som enligt alla inblandade ”går som på räls”. ”Det här säkerställer Nässjös betydelse för tågpendlingen under lång tid framöver”, säger trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg.

Klas Melman Regionfastigheter, Jonas Castenbrandt NCC Infrastructure, Carl-Johan Sjöberg Jönköpings länstrafik och Claes Johansson Nässjö Näringsliv AB.

I april 2021 satte grävskopan tänderna i jorden. Nu har bygget av Länstrafikens nya servicedepå för Krösatågen kommit en bra bit på väg. 

– Vi är klara med grundläggningsarbetet och har börjat resa stommen. Någon gång i maj kommer vi att ha ett tätt hus, berättar Jonas Castenbrandt som är projektchef på NCC Infrastructure.

Tredje kvartalet 2023 ska den färdiga tågdepån lämnas över till Region Jönköpings län som är den officiella byggherren. Därefter kommer de nya tågen som har beställts för Krösatågen att taxa in för service vid årsskiftet 2024-2025.

”Kompetensen finns här”

En tågdepå för 722 miljoner kan låta mycket men ska sättas i ett större sammanhang.

– Jönköpings länstrafik har gjort en grundbeställning på nio tåg för en miljard kronor. Tillsammans med de tåg som Kronoberg har beställt så handlar det om två miljarder. Tanken är att depån till att börja med ska serva 25 tåg från båda länen, förklarar Carl-Johan Sjöberg som är trafikdirektör för Jönköpings länstrafik.   

Att tågdepån skulle hamna i Nässjö var egentligen ingen högoddsare.

– Nässjö har en omfattande järnvägskompetens som är absolut nödvändig för att vi ska kunna driva en tågdepå. Det är jättesvårt att få tag på duktiga underhållstekniker. På andra ställen i landet där man har gjort den här typen av satsning, utan att ha Nässjös historiska förankring, så har man problem att hitta medarbetare, säger Carl Johan Sjöberg som nöjt konstaterar att satsningen kommer att bidra till att säkerställa regionens arbetskraftspendling under överskådlig framtid. 

Samverkan framgångsfaktor

Tågdepån byggs genom en så kallad samverkansentreprenad mellan byggherren Regionfastigheter och byggföretaget NCC.

– Jag vill ju tro att det är en framgångsfaktor som gör det möjligt att flytta fokus från olika särintressen till själva slutprodukten, det vill säga depån, säger Klas Melman som är byggprojektledare på Regionfastigheter. 

– Det är nästan omöjligt att inte skoja till det lite, men det känns faktiskt som om det här bygget går som på räls. Sedan tycker vi på Regionfastigheter att det är väldigt roligt att få vara med att bygga och förvalta en tågdepå. Det är en udda fågel i fastighetsinnehavet, inte minst tekniskt. Vi är ju vana vid sjukhus med den tekniska utrustning som finns där. Nu handlar det om arbetsplattformar, tvättanläggningar och avloppsfraktionering efter tågtvätt. Det är ett annat spektra och vi tycker alla att det är en spännande utmaning, säger Klas Melman.

”Häftigt bygge”

Det är en inställning som NCCs Jonas Castenbrandt delar.

 – Det här är ett häftigt bygge som ställer stora krav på infrastruktur och installationer. Huset som sådant är ganska ordinärt men det faktum att det ska gå in spår och vi ska bygga verksamhetsutrustning, bland annat de arbetsplattformar som Klas nämner, gör det till ett komplext och väldigt intressant projekt.

Trots diverse pandemiutmaningar konstaterar han att tidplanen verkar hålla.

– Vi har inte supermycket tid på oss med tanke på hur stort projekt det är. Vi har under hela 2021 jobbat mot både leveransproblematik och prisökningar men har så här långt lyckats hålla både budget och tid. Vi känner oss trygga i att allt flyter på som det ska.

Befäster Nässjös position

­Alla parter lyfter fram det goda samarbetsklimatet.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med Nässjö kommun, Trafikverket, Nässjö Näringsliv och andra intressenter. Det är stora investeringar och mycket som ska gå i lås men vi har verkligen upplevt att Nässjö kommun har stöttat oss i arbetet, säger Carl-Johan Sjöberg.

Från Nässjö Näringslivs sida har man varit mycket engagerad i projektet, både före och efter att beslutet togs.

– Det här befäster Nässjös goda läge ur ett pendlingsperspektiv, inte bara inom länet utan mot andra regioner. Att vi dessutom blir navet för tågunderhållet under åtminstone 50 års tid är naturligtvis också en styrka, säger näringslivsbolagets vd Claes Johansson som för tillfället njuter av att se bygget växa fram.

Men han betonar att Nässjö Näringsliv aldrig vilar på sina lagrar.

– Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Nässjö som järnvägskommun. Inte minst inom ramarna för vår bifirma Nordic Infracenter i samarbete med Nässjöakademin, där vi jobbar aktivt med järnvägsbranschens kompetensförsörjning. Insatser som vi hoppas att även den nya tågdepån kommer att gynnas av under lång tid framöver.

Läs mer på Region Jönköpings läns hemsida >>