Bli redo för automatisering – få upp till 150 000 kronor i stöd från Robotlyftet

2 min läsning Publicerad 20 april 2020

Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot en högre grad av automatisering eller robotisering kan söka automationscheckar. Checkarna delas ut av projektet Robotlyftet som drivs av Tillväxtverket.

Små och medelstora företag som vill bli redo för automatisering kan söka bidrag från Robotlyftet. Bilden är en pressbild från E-motions. På bilden syns en person sitta framför datorn och rita upp en robotlösning.
Pressbild från E-motions.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att främja automatisering och robotisering inom mindre och medelstora företag i tillverkningsindustrin. Därför finns nu möjligheten att söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar från Robotlyftet. Men innan man kan söka en automationscheck behöver man genomgå en så kallad förutsättningsstudie som genomförs av IUC Sverige, Industriella Utvecklings Centra.

– Studien är helt kostnadsfri och innebär att vi går igenom företagets förutsättningar för att genomföra en automationsresa, förklarar Stefan Karlsson, från IUC Kalmar län och kontaktperson för Smålandsregionen samt Gotland och Öland i Robotlyftet. Vi tittar bland annat på företagets långsiktiga och kortsiktiga planer, vad man investerat i historiskt och hur stora volymer man hanterar idag, fortsätter han. 

Inför ansökan får även företaget kontakt med en systemintegratör som tar fram en offert på en automations- och/eller robotlösning. SWIRA, Swedish Industrial Robot Association, har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kvalitetssäkra och rekommendera systemintegratörer som ska medverka i Robotlyftet. Bland de rekommenderade systemintegratörerna finns vår intressent E-motions som är partners med både ABB och KUKA.

– Utifrån förutsättningsstudien presenterar vi en passande automations- eller robotlösning, säger Nils Brunke, vd på E-motions. Företaget får då en visualisering över exempelvis hur roboten kommer att röra sig och hur lång tid det kommer att ta att utföra vissa moment.

Med andra ord får experter möjligheten att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som sedan får automationscheckar blir därmed bättre kravställare.

– Många tror att det är avancerat och svårt att automatisera sin verksamhet – visst kräver det ny kompetens för att hantera robotar, men oftast har man redan personer på plats som har värdefull grundkunskap som gör övergången lättare, exempelvis CNC-operatörer, säger Nils Brunke.

– Hittills har drygt 215 företag anmält sig till förutsättningsstudie och vi hoppas fler tar chansen, säger Stefan Karlsson.

Automationschecken kan bland annat användas till… 

  • tekniska utredningar för att förbereda för automationslösning.
  • testning av automationslösning för exempelvis eliminering av tunga, monotona och hälsofarliga arbetsmoment eller förbättrade produktions- och arbetsflöden och tillverkningsmoment.
  • simulering och provning av automationslösning till exempel i en testbädd, testcenter eller i egen produktion.
  • projektering av komplett automationslösning inklusive beställningsunderlag.
  • utbildning av personal för att säkerställa kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning.

>> Läs mer om Automationscheckar på Tillväxtverkets hemsida